Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
295 người đã bình chọn
643 người đang online
https://soyte.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2021-10-1/Cung-cap-thong-tin-tiem-vac-xin-phong-Covid-19-chok6zzuk.aspx
https://capdodich.yte.gov.vn/map
https://covid19.gov.vn/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16oZlPX3rNdIVLQX_YtAPgn0IlDZ4YmJo7ouEfL8NrIA/edit#gid=1547522470
https://soyte.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2021-8-4/Duong-day-nong-cac-don-vi-thuoc-nganh-y-te-Hung-Yes3c6je.aspx
https://suckhoedoisong.vn/chu-de/huong-dan-giai-dap-ve-tiem-vaccine-covid-19-4106.htm

Tăng cường quản lý hành nghề y dược ngoài công lập (26/05/2017)

Những năm qua, các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập được đầu tư, phát triển, tạo thành mạng lưới y tế rộng khắp, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn...

Chỉ đạo điều hành

°