Đảm bảo an toàn công tác y tế cách ly, quản lý, theo dõi, giám sát hành khách và xét nghiệm SARS-CoV-2

Đăng ngày 14 - 10 - 2021
100%

SởY tế đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã,  thành  phố và các cơ quan, đơn vị thực  hiện đúng hướng  dẫn,  chỉ đạo  của Trung ương của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19, lưu ý một sốnội dung sau:

1. Thực  hiện cách  ly,  quản  lý,  theo  dõi,  giám  sát  hành  khách  và  xét nghiệm  SARS-CoV-2  vào  ngày  thứ 2  kể từ khi  về nơi cư trú, lưu trú đối  với hành khách về từ vùng dịch (được công bố tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế) theo hướng  dẫn  của  BộY  tế tại các văn bản: Công văn số 8318/BYT-DP ngày  03/10/2021  của  BộY  tế về việc  xét  nghiệm,  cách  ly  phòng  chống dịch COVID-19  với  người  di  chuyển  giữa  các  vùng  nguy  cơ;  Công  văn  số 8399/BYT-DP ngày 06/10/2021 của BộY tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từTP. HồChí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

2. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại tại nhà, nơi lưu trú theo quy định  tại  Quyết định  số 879/QĐ-BYT  ngày  12 tháng 03 năm 2020  của  BộY  tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19” thì tổ chức cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện, thị xã, thành phố.

3.  Giao  Trung  tâm  Kiểm  soát  bệnh  tật thường  xuyên  cập  nhật  tình  hình dịch, các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19, hướng dẫn, kiểm tra, giám  sát, đôn đốc các đơn vịđánh giá,điều  tra  dịch  tễđểtriển  khai  theo  dõi, cách  ly,  lấy  mẫu  xét  nghiệm  và  tổ chức  các  biện  pháp  phòng  chống  dịch  phù hợp, hiệu quả.

Tin mới nhất

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu khẩn trương triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại nhà(09/01/2022 9:28 SA)

Những điều F0 điều trị tại nhà cần biết(06/01/2022 9:05 SA)

Cấp độ dịch của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước(25/10/2021 10:58 SA)

6 biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19(19/10/2021 7:15 CH)

Kế hoạch số 2353/KH-SYT ngày 17/10/2021 KH thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch...(18/10/2021 10:39 SA)

Tiêu chí đánh giá 4 cấp độ thích ứng an toàn covid 19(16/10/2021 8:05 SA)

Khi nào người mắc COVID-19 mới hết triệu chứng?(12/09/2021 7:39 SA)

Hợp tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19...(11/09/2021 9:37 CH)

°
830 người đang online