Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025

Đăng ngày 03 - 07 - 2023
100%

Chiều ngày 30/6/2023 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Tham dự có đại diện một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; đại diện các Bộ/ cơ quan Trung ương; UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu tại tỉnh, thành phố, Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Theo nhiệm vụ được phân công về nội dung lĩnh vực y tế được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Bộ Y tế được giao:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững: Bộ Y tế được giao chủ trì thực hiện Tiểu dự án 2- Cải thiện dinh dưỡng thuộc Dự án 3- Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng;

2. Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Bộ Y tế được giao hướng dẫn thực hiện: (i) Nội dung 08 thuộc thành phần số 02: Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện; (ii) Nội dung 02 thuộc thành phần số 05: Tăng cường chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khoẻ toàn dân; đẩy mạnh hệ thống theo dõi và khám chữa bệnh trực tuyến; đảm bảo hiệu quả phòng, chống bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm; cải thiện sức khoẻ, dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; (iii) Nội dung 06 thuộc thành phần số 07: Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cải thiện vệ sinh hộ gia đình;

3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Bộ Y tế được giao đầu mối triển khai thực hiện 02 dự án, tiểu dự án, gồm: (i) Nội dung 2: đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc tiểu dự án 2, dự án 3; (ii) Dự án 7- Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Các điểm cầu tham dự hội nghị

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết thêm: thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày sau khi các chương trình được phê duyệt, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các Bộ ngành xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG (Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình 1719; Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình 1719; Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 1719...); đồng thời xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện tiểu dự án, dự án thuộc lĩnh vực y tế được phân công.“Trong thời gian qua Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các Bộ, cơ quan Trung ương đã rất quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các chương trình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau (kinh phí giao muộn, xây dựng cơ chế chính sách, mục tiêu chỉ tiêu nhiều, nhân lực thực hiện tại các tuyến còn hạn chế...) nên kết quả đạt được còn hạn chế cả về mục tiêu, chỉ tiêu chuyên môn và tỷ lệ giải ngân”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

PGS.TS.Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết 03 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 (nội dung liên quan thuộc lĩnh vực y tế), PGS.TS.Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính cho biết: sau 02 năm triển khai thực hiện kết quả thực hiện tiêu chí/chỉ tiêu: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT tăng từ 90,85% năm 2020 lên 92,03% năm 2022; Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế tăng từ 91,0% năm 2020 lên 96% năm 2022; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) giảm từ 19,5% năm 2020 xuống 19,2% năm 2022...;Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án, tiểu dự án tại địa phương; Đề xuất phương hướng thực hiện nội dung lĩnh vực y tế thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2023-2025./.

Tin mới nhất

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Y tế(15/09/2023 7:02 SA)

Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2023 của Sở Y tế(02/02/2023 3:37 CH)

Giao chỉ tiêu Kế hoạch y tế năm 2023(29/12/2022 3:41 CH)

Giao chỉ tiêu dự toán thu chi NSNN năm 2023(16/12/2022 8:36 SA)

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Y tế(04/11/2022 8:50 SA)

Thông báo Kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tỉnh Hưng Yên...(15/07/2022 3:01 CH)

Ca sốt xuất huyết tăng vọt, đã có 92.000 người mắc, 36 trường hợp tử vong(06/07/2022 10:17 SA)

Lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 mũi 3 và mũi 4(06/07/2022 10:09 SA)

Thủ tướng: Không được quên 'kinh nghiệm xương máu' khi chưa có vaccine(06/07/2022 10:28 SA)

°
70 người đang online