Sở Y tế Hưng Yên: Đẩy mạnh áp dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Đăng ngày 12 - 11 - 2021
100%

Xác định áp dụng CNTT là điều kiện tiên quyết ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc, giúp đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả, chính xác, tránh nhầm lẫn, mất mát. Trong những năm qua, Sở Y tế Hưng Yên đã sử dụng nhiều ứng dụng CNTT trong toàn Ngành góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, người bệnh, được đánh giá cao. Ngành Y tế Hưng Yên hiện có hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, 100% cán bộ quản lý, nhân viên trong toàn ngành đã được đào tạo bồi dưỡng kiến thức cơ bản về CNTT. Hầu hết các đơn vị trực thuộc và các cơ sở y tế có cán bộ chuyên trách về CNTT. Sở Y tế có 01 lãnh đạo chỉ đạo lĩnh vực CNTT và 01 cán bộ chuyên trách CNTT. Hàng năm, các đơn vị đã tự tổ chức, các lớp đào tạo, cử cán bộ tham gia tập huấn về CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của công chức, viên chức trong toàn Ngành.

Hạ tầng CNTT được đầu tư và vận hành đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được Sở Thông tin và truyền thông cung cấp và sử dụng có hiệu quả tại cơ quan văn phòng Sở Y tế như: các thiết bị định tuyến kết nối mạng WAN; Thiết bị chuyển mạch nối mạng LAN, thiết bị bảo mật kết nối mạng LAN. 100% máy tính của cán bộ công chức cơ quan Văn phòng sở được cài đặt phần mềm diệt vi rút BKAV ENDPOINT.

Mạng cáp quang (FTTH) đã được triển khai tại tất cả các đơn vị trực thuộc để thực hiện kết nối Internet và trao đổi dữ liệu nội bộ. Toàn bộ cơ quan quản lý hành chính nhà nước của ngành (cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục Dân số - KHHGĐ; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 100% cán bộ công chức được sử dụng máy tính và kết nối internet. Tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế hạ tầng CNTT cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn. Hội trường truyền hình trực tuyến được lắp đặt và sử dụng có hiệu quả trong thời gian dịch bệnh Covid – 19.

Hệ thống thư điện tử công vụ (gồm hòm thư công vụ của tỉnh @hungyen.gov.vn): 100 % CBCC cơ quan Văn phòng Sở, 05 phòng thuộc Sở và 26 đơn vị trực thuộc được cấp hộp thư điện tử công vụ. Trong đó, tỷ lệ sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc, gửi nhận văn bản phục vụ công tác chuyên môn được CBCC trong các đơn vị về cơ bản được thực hiện tốt. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng sử dụng hòm thư điện tử miễn phí như gmail, yahoo,… trong công tác chuyên môn vẫn còn phổ biến ở hầu hết các cơ quan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây lộ, lọt thông tin.

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Đến nay, đã có 25/25 cơ quan, đơn vị được trang bị phần mềm quản lý văn bản và điều hành do tỉnh cung cấp. Tại cơ quan Văn phòng Sở Y tế 100% cán bộ công chức sử dụng phần mềm để xử lý công việc. Tổng số văn bản điện tử  đi/đến được cập nhật vào phần mềm: Năm 2021 Văn bản đi là 5801 đạt tỷ lệ 100%, văn bản đến là 7779, 100 % cán bộ công chức thường xuyên sử dụng phần mềm để trao đổi và xử lý công việc.

Sở Y tế đã thực hiện gửi các loại văn bản hành chính, như: Giấy mời họp; Chương trình, kế hoạch, đề án; văn bản tham gia ý kiến, đề nghị, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Y tế; các loại công văn, báo cáo, chương trình, kế hoạch, đề án và các loại văn bản hành chính khác theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan…dưới dạng văn bản điện tử (file PDF) sau khi có chữ ký của người có thẩm quyền (trừ những văn bản không được phép gửi qua mạng) qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Hưng Yên, tỷ lệ sử dụng, trao đổi văn bản hoàn toàn điện tử trong nội bộ đạt 100% và với cơ quan bên ngoài đạt trên 100%.

Các phần mềm ứng dụng khác: các phần mềm chuyên ngành được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng, khai thác có hiệu quả như: ứng dụng quản lý bệnh viện, mổ nội soi... tính đến thời điểm hiện tại cũng đã đạt được thành công bước đầu tất cả các đơn vị đã sử dụng thành thạo các chức năng chính của hệ thống. Đáp ứng được yêu cầu trích xuất dữ liệu đầu ra thanh toán BHYT theo công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; các phần mềm quản lý tài chính, tài sản, kế toán...

Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng phục vụ gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị và trong các giao dịch điện tử khác: Đã được Sở Y tế triển khai thực hiện; thực hiện chứng thư số đối với 100% văn bản.

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Sở Y tế luôn tuân thủ quy định về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình cung cấp, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin trong môi trường mạng theo Quy chế của Sở và Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong cơ quan về việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong tình hình mới; trang bị cho tất cả hệ thống máy tính của cơ quan Văn phòng Sở phần mềm diệt virut có bản quyền do Sở TTTT cấp và tự trang bị.

Trong những năm qua, tình hình ứng dụng CNTT trong cơ quan Văn phòng Sở đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, quản lý và điều hành. Thực hiện công bố công khai 108 (100%) thủ tục hành chính về lĩnh vực y tế trên trang thông tin điện tử ngành tối thiểu mức độ 2; kịp thời cập nhập các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 108, mức độ 4: 69 dịch vụ, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được thực hiện theo cơ chế một cửa.

Tin mới nhất

Ngành Y tế tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2022 (10/08/2022 10:05 SA)

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: "Nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu"(03/08/2022 10:47 SA)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 tại TP.HCM(01/07/2022 10:59 SA)

Công văn số 802/SYT-KHTC Thực hiện nghiêm các khoản thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy...(25/04/2022 10:33 SA)

Ứng dụng mạng xã hội trong quản lý, hỗ trợ F0 ở Hưng Yên(02/04/2022 10:26 SA)

Bộ Y tế bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine Moderna(01/04/2022 10:23 SA)

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ngành Y tế...(25/02/2022 3:33 CH)

Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27.2) (24/02/2022 3:44 CH)

°
798 người đang online