Quyết địnhsố 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Đăng ngày 16 - 08 - 2021
100%

Tin mới nhất

“Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có ca bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh...(07/06/2021 8:08 SA)

Công điện số 749/CĐ-BCĐQG Về việc khẩn trương rà soát và tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức...(27/05/2021 10:30 SA)

Công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 Cvề việc Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin...(19/05/2021 3:20 CH)

Chỉ thị sô 06 /CT-BYT ngày 12/5/2021 tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm...(19/05/2021 3:15 CH)

Công điện số 628/CĐ-BYT ngày 10/5/2021 Về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét...(16/05/2021 3:22 CH)

Công điện số 615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021 Về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động...(07/05/2021 3:28 CH)

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh...(17/02/2021 9:55 SA)

Công văn số 244/SYT-NVY ngày 11/02/2021 về hướng dẫn bổ sung gộp mẫu SARS – CoV2(11/02/2021 9:49 SA)

Công văn số 232/SYT-NVY ngày 08/02/2021 về Thực hiện Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô...(09/02/2021 9:37 SA)

°
18 người đang online