Công văn số 232/SYT-NVY ngày 08/02/2021 về Thực hiện Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARA – CoV – 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đăng ngày 09 - 02 - 2021
100%

Công văn số 232/SYT-NVY ngày 08/02/2021 về Thực hiện Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARA – CoV – 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tin mới nhất

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh...(17/02/2021 9:55 SA)

Công văn số 244/SYT-NVY ngày 11/02/2021 về hướng dẫn bổ sung gộp mẫu SARS – CoV2(11/02/2021 9:49 SA)

Công văn số 231/SYT-NVY ngày 08/02/2021 về Thực hiện HD đeo khẩu trang PC dịch COVID – 19 tại nơi...(09/02/2021 9:36 SA)

Quyết định 1053/QĐ-BYT Ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công...(08/02/2021 3:32 CH)

Bộ Y tế ban hành Quyết định 1125/QĐ-BYT Ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp...(08/02/2021 3:30 CH)

Thông báo số 184/TB-SYT tìm người từ các địa điểm có nguy cơ mắc covid -19 trở về Hưng Yên(03/02/2021 1:42 CH)

Thông báo số 183/TB-SYT tìm người từ các địa điểm có nguy cơ mắc Covid - 19 trở về Hưng Yên (03/02/2021 8:38 SA)

Thông báo số 182/TB-SYT danh sách người nước ngoài và Việt Nam cần cách ly, giám sát sức khỏe...(03/02/2021 8:04 CH)

°
482 người đang online