Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành

Đăng ngày 03 - 08 - 2018
100%

TT Số hiệu Loại VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu Download

1

Số 13/2018/TT-BYT

Thông tư

15/05/2018

Bộ Y tế

Dược, Mỹ phẩm

Ban hành quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

Download

2

Số 11/2018/TT-BYT

Thông tư

04/05/2018

Bộ Y tế

Dược, Mỹ phẩm

Ban hành quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Download

3

Số 03/2018/TT-BYT

Thông tư

09/02/2018

Bộ Y tế

Dược, Mỹ phẩm

Về quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2018 thay thế cho Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Download

4

Số 02/2018/TT-BYT

Thông tư

22/01/2018

Bộ Y tế

Dược, Mỹ phẩm

Về quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2018 thay thế cho Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Download

5

Số 01/2018/TT-BYT

Thông tư

18/01/2018

Bộ Y tế

Dược, Mỹ phẩm

Về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2018 thay thế cho Thông tư số 06/2016/TT-BYT ngày 08/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Download

6

Số 6061/QĐ-BYT

Quyết định

29/12/2017

Bộ Y tế

Công nghệ thông tin

Về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế (Phiên bản số 05)

Download

7

Số 55/2017/TT-BYT

Thông tư

29/12/2017

Bộ Y tế

Dược, Mỹ phẩm

Về quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Download

8

Số 54/2017/TT-BYT

Thông tư

29/12/2017

Bộ Y tế

Công nghệ thông tin

Về ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Download

9 16/2018/TT-BYT Thông tư 20/7/2018 Bộ Y tế QL KCB Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các  cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Download

Tin mới nhất

Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018(06/06/2019 2:01 CH)

Hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin(28/05/2019 3:23 CH)

°
417 người đang online