Hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin

Đăng ngày 28 - 05 - 2019
100%

Cục Quản lý Dược Ban hành Công văn số 7787/QLD-CL về Hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin

Tin mới nhất

Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018(06/06/2019 2:01 CH)

Danh sách văn bản chỉ đạo điều hành (03/08/2018 9:11 SA)

°
350 người đang online