Phim tài liệu "Lẻ loi người thầy thuốc"

Đăng ngày 08 - 01 - 2018
100%

Lẻ loi người thầy thuốc - Bộ phim tài liệu được Bộ Y tế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện nhằm tăng cường truyền thông về công tác an ninh bệnh viện và an toàn cho nhân viên y tế. Hãy chia sẻ để góp tiếng nói bảo đảm an toàn cho thầy thuốc khám bệnh cứu người.

Tin mới nhất

Ngành Y tế: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài(03/11/2011 4:50 CH)

°
1059 người đang online