Phim tài liệu "Lẻ loi người thầy thuốc"

Lẻ loi người thầy thuốc - Bộ phim tài liệu được Bộ Y tế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện nhằm tăng cường truyền thông về công tác an ninh bệnh viện và an toàn cho nhân viên y tế. Hãy chia sẻ để góp tiếng nói bảo đảm an toàn cho thầy thuốc khám bệnh cứu người.

https://www.youtube.com/watch?v=Jos6_KwyIl8&feature=youtu.be