Hợp tác phát triển chuyên môn, kỹ thuật

Đăng ngày 22 - 02 - 2012
100%

Lễ ký kết hợp tác phát triển chuyên môn - kỹ thuật giữa hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh & Bệnh viện đa khoa Phố Nối

           14 giờ ngày 22 tháng 02 năm 2012 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên đã diễn ra buổi thảo luận và ký kết hợp tác phát triển chuyên môn, kỹ thuật giữa hai Bệnh viện (Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa Phố Nối); tại hội nghị có khoảng 40 người tham dự là lãnh đạo, các trưởng, phó khoa của hai bệnh viện.

           Trong buổi họp lãnh đạo của hai Bệnh viện nêu tổng quan về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ... của bệnh viện và thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng phát triển chuyên môn, kỹ thuật với các điều kiện cụ thể mà hai bên đã thống nhất tại buổi họp.

           Kết thúc hội nghị được sự hưởng ứng, các cán bộ của hai Bệnh viện nhất trí ký kết hợp tác phát triển chuyên môn giữa hai Bệnh viện với nhau để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật và giảm tải chuyển tuyến lên tuyến trên.

Tin mới nhất

Bệnh viện tuyến tỉnh(19/10/2011 4:49 CH)

°
543 người đang online