Bệnh viện tuyến tỉnh

Đăng ngày 19 - 10 - 2011
100%

Thông tin hành chính bệnh viện tuyến tỉnh

 

1

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông – phường An Tảo – Thành phố Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 862 406-  Fax: 0221. 3 862 406

Giám đốc: Hoàng Văn Hùng

Email: dkt.yt@hungyen.gov.vn

2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI

Địa chỉ: Thị Trấn Bần - huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 767 222

Giám đốc: Ngô Thị Thúy

Email: dkpn.yt@hungyen.gov.vn

3

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông – phường An Tảo – Thành phố Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 550 741

Giám đốc: Trương Văn Lợi

Email: yhct.yt@hungyen.gov.vn

4

BỆNH VIỆN TÂM THẦN KINH

Địa chỉ: xã Song Mai - huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 822 668

Giám đốc: Nguyễn Văn Tình

Email: ttk.yt@hungyen.gov.vn

5

BỆNH VIỆN PHỔI

Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ - Phường Nam Sơn – Thành phố Hưng Yên.

Điện thoại: 0221. 3865 012 Fax 0221. 3865 729

Giám đốc: Phạm Hồng Quang

Email: bvphoi@hungyen.gov.vn

6

BỆNH VIỆN MẮT

Địa chỉ: Đường An Vũ - phường Hiến Nam – thành phố Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 518 068 – Fax: 0221. 3 864 152

Giám đốc: Đặng Thị Huế

Email:bvm.yt@hungyen.gov.vn

7

BỆNH VIỆN SẢN - NHI

Địa chỉ:xã Hiệp Cường - huyện Kim Động - tỉnh  Hưng Yên

Điện thoại:

Giám đốc: Nguyễn Xuân Hùng

Email: sannhi.yt@hungyen.gov.vn

8

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

 

Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ - phường Nam Sơn – thành phố Hưng Yên.

Điện thoại: 0221. 3 600 336

Giám đốc: Trần Xuân Khánh

Email:bvnhietdoi@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất

Hợp tác phát triển chuyên môn, kỹ thuật(22/02/2012 4:50 CH)

°
438 người đang online