Góp ý dự thảo đề án Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp

Đăng ngày 12 - 01 - 2021
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Góp ý kế hoạch đào tạo bồi dưỡng(13/01/2021 1:52 CH)

  Xin ý kiến dự thảo xây dựng kỹ thuật quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục...(12/01/2021 1:45 CH)

  Tham gia góp ý dự thảo đề án của UBND tỉnh(12/01/2021 1:50 CH)

  Tham gia dự thảo góp ý báo cáo thực hiện KH phát triển KTXH năm 2020 và giai đoạn 2020-2025(25/10/2020 1:54 CH)

  Tham gia góp ý dự thảo QĐ của UBND tỉnh(20/10/2020 1:56 CH)

  Xin ý kiến dự thảo tờ trình dự thảo Đề án của Sở Y tế và dự thảo của UBND tỉnh v/v tổ chức lại Sở...(04/09/2020 8:45 SA)

  °
  470 người đang online