Trung tâm Y tế huyện/thành phố

Đăng ngày 19 - 10 - 2011
100%

 

1

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Địa chỉ: Đường Trưng Nhị - phường Lê Lợi – thành phố Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 862 409

Giám đốc: Nguyễn Thanh Tuệ

2

TRUNG TÂM Y TẾ TIÊN LỮ

Địa chỉ: Thị trấn Vương – huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 873 157

Giám đốc: Nguyễn Văn Hà

Email: nvha.yt@hungyen.gov.vn

3

TRUNG TÂM Y TẾ KIM ĐỘNG

Địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng – Kim Động – Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 811 767

Giám đốc: Nguyễn Đắc Phú

Email: ndphu@hungyen.gov.vn

4

TRUNG TÂM Y TẾ KHOÁI CHÂU

Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu – Khoái Châu – Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 910 727

Giám đốc: Vũ Thị Ngát

Email: vtngat@hungyen.gov.vn

5

TRUNG TÂM Y TẾ VĂN GIANG

Địa chỉ: Cưu Cao – Văn Giang – Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 931 106

Giám đốc: Vũ Trường Sơn

vtson@hungyen.gov.vn

6

TRUNG TÂM Y TẾ VĂN LÂM

Địa chỉ: Xã Lạc Đạo – huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 985 513

Giám đốc: Nguyễn Thị Tâm

7

TRUNG TÂM Y TẾ MỸ HÀO

Địa chỉ: Xã Phùng Chí Kiên - huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 945 255

Giám đốc: Bùi Quang Trọng

 

8

TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MỸ

Địa chỉ: Xã Tân Lập - huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3 964 130

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Long

nnlong.yt@hungyen.gov.vn

9

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CỪ

Địa chỉ: Xã Đình Cao – huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3 891 683

Giám đốc: Nguyễn Văn Kiếm

nvkiem@hungyen.gov.vn

10

TRUNG TÂM Y TẾ ÂN THI

Địa chỉ: 122 Đường Phạm Ngũ Lão - thị trấn Ân thi – huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221. 3 830 206

Phó Giám đốc phụ trách: Đoàn Thị Xuyến

dtxuyen@hungyen.gov.vn

 

 

Tin mới nhất

°
374 người đang online