Toàn tỉnh có khoảng 43% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19

Tiêm vắc xin phòng covid-19 là một giải pháp quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

- Ngày 29/4/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 364/NQ-HĐND thông qua chủ trương bố trí ngân sách nhà nước để mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022.

- Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 tỉnh Hưng Yên, trong đó, xác định tổng số đối tượng tiêm vắc xin (từ 18 tuổi trở lên) trên địa bàn gần 1 triệu người; phấn đấu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin trong năm 2021; trên 70% dân số được tiêm vắc xin đến hết quý I/2022. Để đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2147/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 đề nghị Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương quan tâm, đẩy nhanh việc cấp vắc xin phòng Covid-19 và tăng số lượng mỗi đợt cho tỉnh Hưng Yên để đảm bảo tiến độ.

- Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai từ ngày 11/3/2021, đã hoàn thành 09 đợt tiêm, hiện đang triển khai tiêm đợt 10. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được 447.436 mũi tiêm, trong đó 374.173 mũi 1 và trên 73.263 mũi 2, đạt tỷ lệ trên 43% dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ nhập lên hệ thống tiêm chủng đạt 99,02% (tương ứng trên 442.961 mũi tiêm), tỷ lệ tiêm so với số vắc xin phân bổ đạt 78,21%, tỷ lệ này chưa cao do số vắc xin được cấp chưa đến lịch trả mũi 2 (số này chủ yếu là vắc xin Verocell của Sinopharm được nhận trong đợt 10 của tỉnh).

Nhân viên y tế thực hiện nghiêm quy trình khám sức khỏe sàng lọc trước tiêm cho người dân.

 

- Để sẵn sàng đảm bảo công tác tiêm chủng vắc xin với số lượng lớn, Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch 2134/KH-SYT ngày 22/9/2021 về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 diện rộng năm 2021-2022, trong đó đã thành lập 280 dây truyền tiêm vắc xin phòng Covid-19, với trên 1.400 người cán bộ tham gia; đã tổ chức tập huấn cấp giấy chứng nhận tiêm chủng, sẵn sàng huy động, đảm bảo tiêm chiến dịch đạt tối thiểu 100.000 mũi tiêm/ngày.