Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 10/10/2021 cụ thể như sau:

Số ca mắc mới: 00

Tổng số ca mắc từ đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4/2021 là 297 ca.
- Số ca đang điều trị: 06
- Số ca khỏi, ra viện: 290
- Số tử vong: 01 (BN 14348, ghi nhận ngày 24/6/2021, tử vong ngày 14/8/2021)