Đường dây nóng các đơn vị thuộc ngành y tế tỉnh Hưng Yên


 

I. ĐƯỜNG DÂY NÓNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y T

STT

 

Tên BV

Số ĐT

Ghi chú

1

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

 

0966331515

 

2

Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh

02213 606 660

Đường dây phòng chống dịch COVID 19

3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

 

0966281515

 

4

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hưng Yên

0966261515

 

5

Bệnh viện Mắt tỉnh Hưng Yên

 

0966251515

 

6

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên

 

0966211515

 

7

Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hưng Yên

0966191515

 

8

Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên

0966181515

 

9

Bệnh Viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên

0966171515

 

10

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh

02213500654

 

11

Trung tâm Y tế Thành Phố tỉnh Hưng Yên

0966161515

 

12

Trung tâm Y tế huyện  Ân Thi

 

0966131515

 

13

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào

 

0966121515

 

14

Trung tâm Y tế huyện  Phù Cừ

 

0966101515

 

15

Trung tâm Y tế huyện  Tiên lữ

 

0966081515

 

16

Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu

 

0966061515

 

17

Trung tâm Y tế huyện  Kim Động

 

0965431515

 

18

Trung tâm Y tế huyện  Văn Giang

 

0965421515

 

19

Trung tâm Y tế huyện  Văn lâm

 

0975035115; 0984227115

 

20

Trung tâm Y tế huyện  Yên Mỹ

 

0965401515

 

 

Văn phòng Sở Y tế