Sở Y tế Hưng Yên: Tổng kết công tác 2020, triển khai nhiệm vụ công tác y tế năm 2021, quyết tâm thực hiện cơ quan không khói thuốc lá

Ngày 8/1, Sở Y tế Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký cam kết thực hiện cơ quan không khói thuốc lá nhằm hưởng ứng luật phòng, chống tác hại thuốc lá..

Đạt nhiều thành tựu trong năm 2020

Năm 2020, ngành Y tế tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong công tác y tế dự phòng và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế, đã tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế và phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, tỷ lệ suy dinh dưỡng chung ở trẻ em của Hưng Yên thấp hơn trung bình của cả nước.

Công tác điều trị có nhiều chuyển biến tích cực. Các bệnh viện duy trì tốt các hoạt động khám, chữa bệnh; tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật tại các bệnh viện thông qua bệnh viện vệ tinh. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ thầy thuốc được cải thiện rõ rệt theo hướng phục vụ người bệnh. Năm 2020, tổng số lượt khám bệnh công lập là trên 1,1 triệu lượt người (đạt 105,2% kế hoạch). Số ngày điều trị nội trú là 1.035.562 ngày. Số lần phẫu thuật từ loại 3 trở lên là 18.487 lần (đạt 100%) kế hoạch. Chỉ tiêu khám, điều trị bình quân đạt 101,87% kế hoạch... Số giường bệnh năm 2020 đạt 29 giường bệnh/vạn dân.

Các hoạt động khác được ngành Y tế triển khai và thu được kết quả tốt như: Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản...

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021 chủ động phòng, chống dịch Covid 19 và đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 2021, ngành Y tế thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động phòng, chống dịch, tăng cường công tác giám sát dịch, kịp thời phát hiện và khống chế bao vây dập dịch, không để phát sinh thành dịch lớn, hạn chế thấp nhất tử vong do các bệnh gây dịch; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế, dân số, khống chế tỷ lệ sinh con thứ 3 ở mức hợp lý. Đồng thời, tiếp tục triển khai và mở rộng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và quản lý các bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã; đa dạng hóa các dịch vụ y tế tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn các dịch vụ y tế có chất lượng cao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm công tác y tế năm 2021, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch y tế năm 2021.

Ký cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc lá trong ngành Y tế

Các đơn vị ký cam kết thực hiện cơ quan không khói thuốc lá

Kết thúc Hội nghị, Sở Y tế tổ chức ký cam kết với lãnh đạo các cơ sở, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá. Cụ thể, các cơ sở, đơn vị y tế cam kết gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá với các nội dung như: Tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, viên chức, người lao động không hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị; thực hiện trách nhiệm giám sát, nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến liên hệ công tác thực hiện nghiêm nội quy không hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị; tổ chức ký cam kết giữa cá nhân cán bộ, viên chức, người lao động với khoa, phòng và giữa khoa, phòng với cơ quan, đơn vị; đưa việc thực hiện xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá vào nội quy, kế hoạch hoạt động của cơ quan và bình xét thi đua định kỳ của đơn vị; có hệ thống biển báo cấm hút thuốc trong khuôn viên đơn vị, có các tranh ảnh, pano… tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại khu vực đông người qua lại…

Văn phòng Sở Y tế