Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên được xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2

Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định số 1102/QĐ-VSDTTƯ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên.

Đây là đơn vị duy nhất tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được công nhận xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. 

Làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên

Trước đó, ngày 25/8/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện thành công xét nghiệm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 trên mẫu bệnh phẩm từ cơ sở. Đoàn thẩm định của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã khảo sát thực địa và đánh giá các quy trình thực hiện cũng như cơ sở, trang thiết bị của phòng xét nghiệm Trung tâm.

Việc Bộ Y tế cho phép địa phương được xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19 sẽ giảm thời gian chờ đợi. Qua đó, các lực lượng ở địa phương sẽ triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn nếu gặp trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Văn phòng Sở Y tế