Thông báo KQ Thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y từ hạng IV lên hạng III năm 2020

Nội dung Thông báo