Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2, thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế

Nội dung thông báo

Danh sách thí sinh đủ điều kiện

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện