Thông báo Kết quả bỏ phiếu xét tặng Thầy thuốc ưu tú tỉnh Hưng Yên lần thứ 13

Ngày 09/8/2019 Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tỉnh Hưng Yên lần thứ 13

Kết quả phiếu bầu danh hiệu TTUT