Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên

Ngày 02/6/2017, Sở Y tế tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập cùng quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên. Dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thị Anh – TUV, Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

    Ngày 02/6/2017, Sở Y tế tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập cùng quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên. Dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thị Anh – TUV, Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

     Căn cứ Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên. Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện công tác giám định pháp y trên địa bàn tỉnh theo như pháp luật quy định. Nghiên cứu, tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về chuyên ngành pháp y. Thực hiện nhiệm vụ y tế theo nhu cầu khi đủ điệu kiện và được cơ quan có thẩm quyền cho phép…

     Căn cứ quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh cho ông Trần Mạnh Hà có thời hạn 05 năm kể từ ngày 15/5/2017.

     Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thị Anh đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm Pháp y sớm hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Trung tâm được giao phó. Đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị Y tế trong ngành tạo điều kiện trong phạm vi có thể giúp Trung tâm Pháp y tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian trụ sở Trung tâm cùng trang thiết bị chưa được hoàn thiện. Đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi Trung tâm Pháp y có trụ sở tạm thời.

Văn phòng Sở