Đào tạo siêu âm tổng quát

Căn cứ Thông tư số 22/3013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. Bệnh viện đa khoa Phố Nối tổ chức lớp đào tạo kỹ thuật siêu âm cho 37 bác sĩ của các trạm Y tế xã được cấp máy siêu âm sách tay năm 2016.

Căn cứ Thông tư số 22/3013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. Bệnh viện đa khoa Phố Nối tổ chức lớp đào tạo kỹ thuật siêu âm cho 37 bác sĩ của các trạm Y tế xã được cấp máy siêu âm sách tay năm 2016.

Ông Bùi Quang Chung - Phó giám đốc Sở Y tế khai mạc lớp dào tạo Siêu âm tổng quát

          Khóa đào tạo được diễn ra trong thời gian 03 tháng (từ ngày 3/3/2017 đến ngày 2/6/2017) với hình thức học tập trung, các học viên được các bác sĩ của khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Phố Nối truyền tải các kiến thức cơ bản nhất về hình ảnh siêu âm bình thường và bệnh lý thường gặp cho các bác sĩ chưa được đào tạo về chẩn đoán hình ảnh: Kỹ thuật chẩn đoán siêu âm gan, mật; Tiết niệu; Phần mềm; Tiểu khung… nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại tuyến cơ sở.

          Kết thúc khóa đào tạo, học viên cơ bản phân tích được hình thái giải phẫu bình thường và phát hiện được bệnh lý của tạng thăm khám, chẩn đoán được một số bệnh lý thường gặp. Đồng thời, thao tác được thành thạo kỹ năng siêu âm trên máy, thực hiện được các kỹ năng về lớp cắt giải phẫu cơ bản của siêu âm các tạng, nhận biết được các dấu hiệu tổn thương cơ bản của tạng thăm khám bằng hình ảnh trên máy siêu âm.