Trung tâm Y tế tuyến tỉnh

1

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông – Phường An Tảo – Thành phố Hưng Yên.

Điện thoại: 0221.3 864 138

Giám đốc:

2

TRUNG TÂM PHÁP Y VÀ GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Địa chỉ: Năm trong khu nhà Vật tư y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh - Đường Hải Thượng Lãn Ông – Phường An Tảo – Thành phố Hưng Yên.

Điện thoại: 0221.3 863 898

Giám đốc: Trần Mạnh Hà

Điện thoại: 0221.3 500 097

Email: trungtamgdyk.yt@hungyen.gov.vn

3

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

Địa chỉ: Số 156 Nguyễn Văn Ninh - phường Nam Sơn – thành phố Hưng Yên.

Điện thoại: 0221. 3 863 899

Giám đốc: Đỗ Trọng Đại

Email: ttkiemnghiemthuoc@hungyen.gov.vn

 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH

Địa chỉ: Số 01, đường Chu Mạnh Trinh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Giám đốc: Nguyễn Đức Thành

Điện thoại: 0221.3 862 182

Email: