Công ty cổ phần than Mông Dương: Ủng hộ quỹ "vì người nghèo" tỉnh 15 triệu đồng

Tại buổi gặp mặt đầu xuân Canh Dần năm 2010 của Hội đồng hương Hưng Yên tại Quảng Ninh vừa qua, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự và tiếp nhận số tiền 10 triệu đồng của công ty cổ phần than Mông Dương, 5 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc Công ty cổ phần than Mông Dương, trao tặng quỹ "vì người nghèo" tỉnh.

Việc làm này đã thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ quý báu đến người nghèo và luôn hướng về quê hương của công ty và cá nhân ông Nguyễn Văn Thành, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh nhà.

baohungyen.vn