Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 09/01/2022 cụ thể như sau:

Số ca mắc mới: 410

Tổng số ca mắc từ đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4/2021 là: 8049 ca.
- Số ca đang điều trị: 5304
- Số ca khỏi, ra viện: 2735
- Số tử vong: 10 ca: 08 tử vong tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương 
( Yên Mỹ 01 ca, TP Hưng Yên 03 ca, Ân Thi 03 ca, Mỹ Hào 01) 02 ca trong tỉnh (Tiên Lữ 01, Văn Lâm 01).