Ngày12/4/2022: Hưng Yên Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 462 ca dương tính.

Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 29/4/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 237.351 ca dương tính (không tính các ca dương tính là người nhập cảnh cách ly). Tính từ ngày 15/10/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 237.054 ca. Trong 01 tuần qua từ 05/4/2022 đến nay, ghi nhận 4.334ca, trung bình 462ca/ngày.

Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 462 ca dương tính (tăng 161 ca so với ngày trước đó), được phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, truy vết được 818 F1, cụ thể như sau:

TT

Nội dung báo cáo

F0

F1

F2

Cộng dồn 05 ngày

Trong ngày

Tổng

PCR

Test nhanh

 

Tổng

2550

462

0

462

818

0

Ân Thi

432

67

0

67

104

 

Khoái Châu

190

43

0

43

0

 

Kim Động

219

46

0

46

0

 

Mỹ Hào

288

103

0

103

0

 

Phù Cừ

264

30

0

30

0

 

Tiên Lữ

131

6

0

6

0

 

Văn Lâm

239

67

0

67

0

 

Văn Giang

154

19

0

19

0

 

TP. Hưng Yên

292

18

0

18

705

 

10 

Yên Mỹ

301

63

0

63

9

 

11 

BVĐK Phố Nối

16

0

0

0

 

 

12 

BVĐK Hưng Yên

 

0

0

0

 

 

13 

ĐVĐK Hưng Hà

 

0

0

0

 

 

14 

BV Bệnh nhiệt đới

 

0

0

0

 

 

15 

BV Sản Nhi

19

0

0

0

 

 

16 

Cơ sở cách ly khác

5

 

 

 

 

 

Tình hình cách ly, thu dung, điều trị

Toàn tỉnh đang cách ly 13.727 người, trong đó: cách ly tại cơ sở y tế 429 người; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 13.298 người.

Công tác thu dung, điều trị:

- Toàn tỉnh hiện đang quản lý, điều trị 17.067 ca bệnh F0, trong đó:

TT

Địa phương

Đang điều trị

Tử vong

Tổng

Điều trị tập trung

Điều trị tại nhà

Trong ngày

Cộng dồn

 

 

Tổng chung

17.067

357

16.710

0

100

 

1

TP. Hưng Yên

286

8

278

 

10

 

2

TX. Mỹ Hào

9.015

37

8.978

 

12

 

3

H. Ân Thi

1.145

14

1.131

 

9

 

4

H. Khoái Châu

850

73

777

 

9

 

5

Kim Động

412

14

398

 

5

 

6

H. Phù Cừ

479

2

477

 

5

 

7

H. Tiên Lữ

1.274

23

1.251

 

3

 

8

H. Văn Giang

1.102

113

989

 

22

 

9

H. Văn Lâm

1.255

22

1.233

 

8

 

10

H. Yên Mỹ

1.222

24

1.198

 

17

 

11

Đối tượng thuộc địa phương khác được sàng lọc tại các bệnh viện

27

27

 

 

 

 

* Trong số 100 ca tử vong liên quan đến Covid-19 (chiếm 0,04% số ca mắc bệnh), trong đó: có 50 nam, 50 nữ; tuổi nhỏ nhất là 05 tuổi, cao nhất là 101 tuổi, trung bình là 73,02 tuổi; có 66 người chưa tiêm vắc xin (66%); tử vong tại Trung ương là 20 người, tại tỉnh là 80 người (tại nhà 11, tại BVĐK tỉnh 22, tại BV Bệnh nhiệt đới 13, BVĐK Phố Nối 29, TTYT Yên Mỹ 01, TTYT Văn Giang 02, BV Sản Nhi 01, BVĐK Phúc Lâm 01); có 98 người (98%) có bệnh nền kèm theo.

- Tại các cơ sở điều trị có 357ca, cụ thể:

TT

Cơ sở điều trị
tập trung

Hiện đang điều trị

Diễn biến ca bệnh trong ngày

BN nặng

Ghi chú

Vào

Ra

Chuyển viện

Tử vong

Thở máy

Thở Oxy

 

Tổng

357

4

19

1

0

13

6

1

I

Tuyến tỉnh

162

4

13

1

0

13

6

1

1

BV Bệnh nhiệt đới

14

 

2

 

 

6

 

 

3

BV Phổi

17

 

3

 

 

 

 

 

4

BVĐK Hưng Yên

74

 

1

 

 

4

4

 

5

BV Sản Nhi

26

 

6

 

 

 

 

 

6

BVĐK Phố Nối

31

4

1

1

 

3

2

1

II

Tuyến huyện

195

0

6

0

0

0

0

0

1

TTYT Văn Lâm

10

 

 

 

 

 

 

 

2

TTYT TP. Hưng Yên

3

 

2

 

 

 

 

 

3

TTYT Mỹ Hào

2

 

 

 

 

 

 

 

4

TTYT Ân Thi

15

 

.

 

 

 

 

 

5

TTYT Văn Giang

113

 

 

 

 

 

 

 

6

TTYT Yên Mỹ

0

 

 

 

 

 

 

 

7

TTYT Tiên Lữ

22

 

 

 

 

 

 

 

8

TTYT Khoái Châu

28

 

2

 

 

 

 

 

9

TTYT Phù Cừ

2

 

2

 

 

 

 

 

 

Hiện có 13 bệnh nhân nặng, chiếm 0,077% số bệnh nhân đang quản lý.

 

PV - tổng hợp