Công bố cơ sở Đủ điều kiện tiêm chủng

Đăng ngày 28 - 06 - 2022
100%

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

STT

Tên Cơ sở  tiêm chủng

Địa chỉ

Đơn vị công bố

Số Công bố

Ngày Công bố

Người chịu trách nhiệm CM

ĐT liên hệ

Ngày tiếp nhận SYT

VB tải vê

1

Phòng tiêm chủng Tâm Anh – Văn Giang

Số 330, khu dịch vụ thôn Bến, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên

Công ty TNHH Vắc xin dịch vụ Hà An-CNHY

02/TB-CSĐ ĐKTC

20/6/2022

BS Nguyễn Thị Ngọc

0973700616

20/6/2022

Tải về

2

Phòng Tiêm chủng Vắc xin Dược HN khu vực Đại Hưng

Thôn 1, Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Phòng Tiêm chủng Vắc xin Dược HN khu vực Đại Hưng

01/TB-PTĐH

01/5/2022

YS Hoàng Văn Trị

0967688151

01/5/2022

Tải về

3

Phòng Tiêm chủng Vắc xin Hưng Yên

Số 284, Chợ đường Cái, thôn Thị Trung, Đình Dù, Văn Lâm, HY

Phòng Tiêm chủng Vắc xin Hưng Yên

01/TB-HYVC

28/3/2022

YS Hoàng Hải Đăng

0389881333

14/4/2022

Tải về

4

Phòng Tiêm chủng Dịch vị Go VACXIN

Số 07, Chợ Mễ Sở, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên

Phòng Tiêm chủng Dịch vị Go VACXIN

01/GVC

14/3/2022

Nguyễn Thị Kim Anh

02213938909

30/3/2022

Tải về

5

Phòng tiêm chủng Vắc xin House Ân Thi

Đường 200, thôn Giã Cầu, xã Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Công ty TNHH VACCINE House

01/PTCVHVL

15/3/2022

Nguyễn Thị Yến

0975641888

15/3/2022

Tải về

6

Phòng tiêm chủng Vắc xin House Văn Lâm

Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Công ty TNHH VACCINE House 01/PTCVHVL 01/3/2022 Đỗ Ngọc Trình 0975641888 02/3/2022

Tải về

7 Phòng Tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Hồng Kỳ Thôn Trai Thôn, Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên Phòng Tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Hồng Kỳ 01/TB 02/01/2022 YS Cáp Thị Anh 0399509796 10/01/2022 Tải về
8 Phòng tiêm chủng Vắc xin House Tiên Lữ 1 Đường Nội thị 1, TT Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên Công ty TNHH VACCINE House 01/PTCVHTL1 28/12/2021 Nguyễn Thị Hồng Bắc 0975641888 28/12/2021 Tải về
9 Phòng Tiêm chủng Vắc xin Hưng Yên Thôn Quang Tiến, Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên Phòng Tiêm chủng Vắc xin Hưng Yên 01/TB-HYVC 16/11/2021 BS Nguyễn Thị Nhàn 0389881333 25/11/2021 Tải về
10 Phòng Tiêm chủng vắc xin Y khoa Hà Nội Thôn Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên Phòng Tiêm chủng vắc xin Y khoa Hà Nội 01/TB-PTCVYKHN 11/11/2021 Vũ Văn Bình 0919266633 25/11/2021 Tải về
                   
                   
                   

Tin mới nhất

Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - CT TNHH Vắc xin Dịch vụ Hà An(20/06/2022 3:44 CH)

Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Công ty TNHH Vắc xin DV Hà An - CNHY(27/05/2022 3:23 CH)

Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng Tiêm chủng Vắc xin Dược HN khu vực Đại Hưng(05/05/2022 8:36 SA)

Văn bản công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng Tiêm chủng Vắc xin Hưng Yên(15/04/2022 3:14 CH)

Tiếp nhận Thông báo đáp ứng GSP của phòng tiêm chủng vắc xin Hưng Yên(06/04/2022 8:33 SA)

Thông báo cơ sở Đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng Tiêm chủng Dịch vị Go VACXIN(01/04/2022 11:12 SA)

Tiếp nhận Thông báo đáp ứng GSP của phòng Tiêm chủng văc xin HOUSE Ân Thi(22/03/2022 8:40 SA)

Thông báo cơ sở Đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng Tiêm chủng vắc xin Hưng Yên(16/03/2022 11:10 SA)

°
894 người đang online