Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 18/01/2022

Đăng ngày 18 - 01 - 2022
100%

Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 29/4/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 11.572 ca dương tính (không tính các ca dương tính là người nhập cảnh cách ly).

Tính từ ngày 15/10/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 11.275 ca.

Trong 02 tuần qua, số ca nhiễm trung bình/ngày là 350 ca.

Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 374 ca dương tính (giảm 301 ca so với ngày trước đó), trong đó có 204 ca phát hiện bằng phương pháp RT-PCR và 170 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, tại Ân Thi (20 ca), Khoái Châu (29 ca), Kim Động (17 ca), Mỹ Hào (49 ca), Phù Cừ (14 ca), Tiên Lữ (01 ca), Văn Lâm (77 ca), Văn Giang (38 ca), TP. Hưng Yên (14 ca), Yên Mỹ (101 ca), BVĐK Hưng Yên (02 ca), BVĐK Hưng Hà (08 ca), BV Mắt (02 ca) và 02 ca tại các đơn vị khác, cụ thể như sau:

- Ca bệnh ghi nhận tại Ân Thi (20 ca): Trong dó có 02 ca về từ Hà Nội, 07 ca liên quan công ty Ngọc Tề (Tiên Lữ), 03 ca tại cộng đồng và 08 ca là F1 đã cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại Khoái Châu (29 ca): Trong đó có 05 ca liên quan ổ dịch Hà Nội, 03 ca liên quan công ty may HBI (Dân Tiến), 03 ca tại cộng đồng và 18 ca tại các khu cách ly, khu phong tỏa.

- Ca bệnh ghi nhận tại Kim Động (17 ca): Trong đó có 02 ca ghi nhận tại cộng đồng, 06 ca sàng lọc tại CSYT và 09 ca ghi nhận tại khu cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại Mỹ Hào (49 ca): Trong đó có 10 ca tại cộng đồng, 21 ca sàng lọc tại cơ sở y tế và 18 ca ghi nhận tại khu cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại Phù Cừ (14 ca): Trong đó có 02 ca tại cộng đồng và 12 ca liên quan công ty giày Ngọc Tề (Tiên Lữ).

- Ca bệnh ghi nhận tại Tiên Lữ (01 ca): Bệnh nhân là F1, đã cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại TP. Hưng Yên (14 ca): Trong đó có 06 ca về từ Hà Nội và 08 ca sàng lọc dương tính tại CSYT do có triệu chứng.

- Ca bệnh ghi nhận tại Văn Giang (38 ca): Trong đó có 06 ca tại cộng đồng, 05 ca sàng lọc tại CSYT và 27 ca ghi nhận tại khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn.

- Ca bệnh ghi nhận tại Văn Lâm (77 ca): Trong đó có 06 ca liên quan ổ dịch Hà Nội, 13 ca ghi nhận tại cộng đồng và 58 ca là F1, đã cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại Yên Mỹ (101 ca): Trong đó có 10 ca tại cộng đồng, 12 ca sàng lọc tại CSYT và 79 ca ghi nhận tại khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn.

- Ca bệnh ghi nhận tại BVĐK Hưng Yên (02 ca): Trong đó có 01 ca điều trị nội trú tại bệnh viện và 01 ca đến khám bệnh trong ngày, sàng lọc phát hiện dương tính.

- Ca bệnh ghi nhận tại BVĐK Hưng Hà (08 ca): Trong đó có 03 về từ vùng dịch của tỉnh khác và 05 ca tại các nơi đang có dịch trong tỉnh đến khám sàng lọc phát hiện dương tính.

- Ca bệnh ghi nhận tại BV Mắt (02 ca): Các bệnh nhân có đ/c tại các nơi đang có dịch của Yên Mỹ đến khám bệnh phát hiện dương tính.

- Ca bệnh ghi nhận tại Bệnh xá Công An tỉnh (01 ca): Bệnh nhân là cán bộ công an trở về từ Hà Nội, sàng lọc dương tính

Tin mới nhất

Ngày12/4/2022: Hưng Yên Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 462 ca dương tính.(13/04/2022 9:26 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 12/3/2022(12/03/2022 10:32 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 11/3/2022(11/03/2022 10:30 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 10/3/2022(10/03/2022 10:27 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 09/3/2022(09/03/2022 10:25 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 08/3/2022(08/03/2022 10:22 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 07/3/2022(07/03/2022 10:19 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 06/3/2022(06/03/2022 10:17 SA)

°
1521 người đang online