Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 16/01/2022

Đăng ngày 16 - 01 - 2022
100%

Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 29/4/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 10.523 ca dương tính (không tính các ca dương tính là người nhập cảnh cách ly).

Tính từ ngày 15/10/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 10.226 ca.

Trong 02 tuần qua, số ca nhiễm trung bình/ngày là 330 ca.

Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 405 ca dương tính (tăng 70 ca so với ngày trước đó), trong đó có 256 ca phát hiện bằng phương pháp RT-PCR và 149 phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, tại Ân Thi (27 ca), Khoái Châu (11 ca), Kim Động (15 ca), Mỹ Hào (46 ca), Phù Cừ (27 ca), Tiên Lữ (15 ca), Văn Lâm (64 ca), Văn Giang (108 ca), TP. Hưng Yên (07 ca), Yên Mỹ (74 ca), BVĐK Hưng Hà (05 ca), BV Bệnh nhiệt đới (01 ca), Cơ sở cách ly ĐH công đoàn (06 ca), cụ thể như sau:

- Ca bệnh ghi nhận tại Ân Thi (27 ca): Trong đó có 08 ca sàng lọc tại cộng đồng và 19 ca ghi nhận tại các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn.

- Ca bệnh ghi nhận tại Khoái Châu (11 ca): Trong đó có 03 ca liên quan ổ dịch Hà Nội, 01 ca sàng locj cộng đồng và 07 ca là F1 đã cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại Kim Động (15 ca): Trong đó có 04 ca về từ vùng dịch, 02 ca liên quan đến các công ty đã có F0, 01 ca sàng lọc tại cộng đồng và 08 ca là F1 đã cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại Mỹ Hào (46 ca): Trong đó có 03 ca ghi nhận tại cộng đồng, 01 ca liên quan ổ dịch Hà Nội và 42 ca là F1 liên quan đến các công ty đã có F0 và các ổ dịch đang hoạt động trên địa bàn.

- Ca bệnh ghi nhận tại Phù Cừ (27 ca): Trong đó có 15 ca liên quan công ty Ngọc Tề, 05 ca liên quan công ty Tiên Hưng và 07 ca là F1, đã cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại Tiên Lữ (15 ca): Trong đó có 01 ca là lái xe, sàng lịc cộng đồng dương tính và 14 ca là công nhân công ty Ngọc Tề (Tiên Lữ) 

- Ca bệnh ghi nhận tại TP. Hưng Yên (07 ca): Các bệnh nhân là F1, đã cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại Văn Giang (108 ca): Trong đó có 07 ca sàng lọc tại cộng đồng, 77 ca F1 tại khu cách ly và 22 sàng lọc dương tính tại TTYT Văn Giang.

- Ca bệnh ghi nhận tại Văn Lâm (64 ca): Trong đó có 08 ca tại cộng đồng và 56 ca tại các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn.

- Ca bệnh ghi nhận tại Yên Mỹ (74 ca): Trong đó có 06 ca tại cộng đồng và 68 ca là F1 đã cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại BVĐK Hưng Hà (05 ca): Trong đó có 01 ca là F1, 01 ca công nhân Công ty Ngọc Tề (Tiên Lữ), 01 ca công nhân công ty Tiên Hưng (Tiên Lữ), 01 ca về từ Hà Nội và 01 ca liên quan ổ dịch tại TT. Yên Mỹ.

- Ca bệnh ghi nhận tại Cơ sở cách ly ĐH Công Đoàn (06 ca): Các bệnh nhân đều là F1 tại khu cách ly.

Tin mới nhất

Ngày12/4/2022: Hưng Yên Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 462 ca dương tính.(13/04/2022 9:26 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 12/3/2022(12/03/2022 10:32 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 11/3/2022(11/03/2022 10:30 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 10/3/2022(10/03/2022 10:27 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 09/3/2022(09/03/2022 10:25 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 08/3/2022(08/03/2022 10:22 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 07/3/2022(07/03/2022 10:19 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 06/3/2022(06/03/2022 10:17 SA)

°
1376 người đang online