Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 15/01/2022

Đăng ngày 15 - 01 - 2022
100%

Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 29/4/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 10.118 ca dương tính (không tính các ca dương tính là người nhập cảnh cách ly).

Tính từ ngày 15/10/2021 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 9.821 ca.

Trong 02 tuần qua, số ca nhiễm trung bình/ngày là 325 ca.

Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 335 ca dương tính (giảm 79 ca so với ngày trước đó), trong đó có 201 ca phát hiện bằng phương pháp RT-PCR và 134 phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, tại Ân Thi (36 ca), Khoái Châu (19 ca), Kim Động (14 ca), Mỹ Hào (15 ca), Phù Cừ (17 ca), Văn Lâm (53 ca), Văn Giang (70 ca), TP. Hưng Yên (08 ca), Yên Mỹ (95 ca), BVĐK Hưng hà (03 ca), BV Bệnh nhiệt đới (01 ca), BV Phổi (04 ca), cụ thể như sau:

- Ca bệnh ghi nhận tại Ân Thi (36 ca): Trong đó có 05 ca sàng lọc tại cộng đồng dương tính và 31 ca đã cách ly tại nhà, cách ly tập trung (F1 và công nhân các công ty có F0 trên địa bàn)

- Ca bệnh ghi nhận tại Khoái Châu (19 ca): Trong đó có 06 ca sàng lọc tại cộng đồng dương tính và 13 ca tại khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn.

- Ca bệnh ghi nhận tại Kim Động (14 ca): Trong đó có 04 ca về từ vùng dịch phát hiện dương tính và 10 ca liên quan đến các ổ dịch trên địa bàn, test nhanh sàng lọc dương tính.

- Ca bệnh ghi nhận tại Mỹ Hào (15 ca): Trong đó có 03 ca là F1, cách ly tại nhà và 12 ca ghi nhận tại các ổ dịch trên địa bàn test nhanh dương tính.

- Ca bệnh ghi nhận tại Phù Cừ (17 ca): Trong đó có 04 ca cộng đồng test nhanh sàng lọc phát hiện dương tính, 02 ca về từ vùng dịch và 11 ca là F1 liên quan đến công ty Ngọc Tề và Tiên Hưng (Tiên Lữ).                                

- Ca bệnh ghi nhận tại TP. Hưng Yên (08 ca): Các ca bệnh ghi nhận đều là F1, cách ly tại nhà, liên quan đến các công ty may có F0 trên địa bàn.

- Ca bệnh ghi nhận tại Văn Giang (70 ca): Trong đó có 32 ca F1 ghi nhận tại khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn và 38 ca liên quan đến các ổ dịch test nhanh sàng lọc dương tính.

- Ca bệnh ghi nhận tại Văn Lâm (53 ca): Trong đó có 06 ca liên quan ổ dịch Hà Nội, 32 ca F1, đã cách ly, 06 ca cộng đồng sàng lọc dương tính và 09 ca sàng lọc tại các công ty đã có F0.

- Ca bệnh ghi nhận tại Yên Mỹ (95 ca): Trong đó có 78 ca ghi nhận tại khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn, 17 ca test nhanh dương tính tại các trạm y tế.

- Ca bệnh ghi nhận tại BVĐK Hưng Hà (03 ca): Trong đó có 02 ca là công nhân công ty Giày Ngọc Tề (Tiên Lữ) đến khám sàng lọc phát hiện dương tính và 01 ca là cán bộ của bệnh viện, sàng lọc định kỳ phát hiện dương tính.

- Ca bệnh ghi nhận tại BV Bệnh nhiệt đới (Cơ sở ĐH Thủy Lợi) 01 ca là F1 tại khu cách ly.

- Ca bệnh ghi nhận tại BV Phổi (04 ca): Các bệnh nhân đều là F1 tại khu cách ly.

Tin mới nhất

Ngày12/4/2022: Hưng Yên Trong 24 giờ qua, ghi nhận tổng số 462 ca dương tính.(13/04/2022 9:26 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 12/3/2022(12/03/2022 10:32 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 11/3/2022(11/03/2022 10:30 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 10/3/2022(10/03/2022 10:27 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 09/3/2022(09/03/2022 10:25 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 08/3/2022(08/03/2022 10:22 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 07/3/2022(07/03/2022 10:19 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 06/3/2022(06/03/2022 10:17 SA)

°
1385 người đang online