Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày 11/01/2022 cụ thể như sau: Đăng ngày 09 - 01 - 2022

Đăng ngày 11 - 01 - 2022
100%

Số ca mắc mới: 00

Tổng số ca mắc từ đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4/2021 là: 8429 ca.
- Số ca đang điều trị: 4870
- Số ca khỏi, ra viện: 3548
- Số tử vong: 11 ca: 08 tử vong tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương 
( Yên Mỹ 01 ca, TP Hưng Yên 03 ca, Ân Thi 03 ca, Mỹ Hào 01) 02 ca trong tỉnh (Tiên Lữ 01, Văn Lâm 01, Mỹ Hào 01).

Tin mới nhất

Ngày 18/01/2022: Hưng Yên ghi nhận tổng số 374ca dương tính (giảm301 ca so với ngày trước đó)(19/01/2022 9:26 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 18/01/2022(18/01/2022 10:49 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 17/01/2022 (17/01/2022 8:08 CH)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 16/01/2022(16/01/2022 10:35 SA)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 15/01/2022(15/01/2022 3:35 CH)

Thông tin số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 14/01/2022 (14/01/2022 3:33 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(12/01/2022 3:14 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(12/01/2022 8:27 CH)

°
543 người đang online