Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 23/9/2021 cụ thể như sau

Đăng ngày 23 - 09 - 2021
100%

Số ca mắc mới: 00

Tổng số ca mắc từ đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4/2021 là 295 ca.
- Số ca đang điều trị: 17
- Số ca khỏi, ra viện: 277
- Số tử vong: 01 (BN 14348, ghi nhận ngày 24/6/2021, tử vong ngày 14/8/2021)

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(18/10/2021 6:54 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(18/10/2021 2:52 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(17/10/2021 7:21 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(17/10/2021 7:21 CH)

Hưng Yên ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch Covid-19(17/10/2021 7:31 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(16/10/2021 7:01 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(16/10/2021 6:52 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(15/10/2021 6:49 SA)

°
724 người đang online