Ngày 4/7: Hưng Yên ghi nhận 09 ca dương tính COVID - 19

Đăng ngày 04 - 07 - 2021
100%

Sở Y tế Hưng Yên: Ngày 4/7, Hưng Yên ghi nhận 09 ca dương tính, đều đã được cách ly trước đó. Yên Mỹ 06 ca, Ân Thi 02 ca và Khoái Châu 01 ca. Nâng tổng số ca mắc COVID - 19 từ 21/6 đến nay lên 98.

 

Thông tin chi tiết bệnh nhân mắc COVID - 19 kể từ 21/6 đến nay.

TT

Ngày công bố

Mã BN

Họ tên

Năm sinh

Địa chỉ

Thôn

Huyện

98

04/7/21

 

P.T.Thêu

1993

Yên Lịch

Dân Tiến

Khoái Châu

97

04/7/21

 

N.C.Hiển

2007

Thuỵ Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

96

04/7/21

 

N.C.P.An

2018

Thuỵ Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

95

04/7/21

 

N.C.Hoàng

1980

Thuỵ Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

94

04/7/21

 

N.T.N.Thương

2007

Trai Trang

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

93

04/7/21

 

D.X.Thịnh

1980

Tam Trạch

Trung Hoà

Yên Mỹ

92

04/7/21

 

Đ.X.Cừ

1981

Xuân Tảo

Trung Hoà

Yên Mỹ

91

04/7/21

 

Đ.M.Thành

1971

Thôn 3

Hạ Lễ

Ân Thi

90

04/7/21

 

N.V.Vình

1976

Thôn 3

Hạ Lễ

Ân Thi

89

02/7/21

BN18143

P.V.Trọng

1989

An Đỗ

Bắc Sơn

Ân Thi

88

02/7/21

BN18133

N.H.Quân

1979

Thụy Trang

Trung Hưng

Yên Mỹ

87

02/7/21

BN18134

N.V.Hiếu

1994

Thụy Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

86

02/7/21

BN18135

N.C.Xa

1960

Thụy Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

85

02/7/21

BN18136

N.T.Thùy

1986

Thụy Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

84

02/7/21

BN18137

N.C.Vinh

2011

Thụy Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

83

02/7/21

BN18138

N.M.Hiếu

2012

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

82

02/7/21

BN18139

N.V.Hóa

1977

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

81

02/7/21

BN18140

P.T.Yến

1994

Nhân Lý

Thanh Long

Yên Mỹ

80

02/7/21

BN18142

N.V.Phiết

1981

An Đỗ

Bắc Sơn

Ân Thi

79

01/7/21

BN17745

P.V.Thi

1959

An Xá

An Viên

Tiên Lữ

78

01/7/21

BN17744

P.Q.Khải

2017

An Xá

An Viên

Tiên Lữ

77

01/7/21

BN16674

L.H.Phong

2013

Thọ Bình

Tân Dân

Khoái Châu

76

30/6/21

BN16527

N.Đ. Cương

1993

Từ Tây

Yên Phú

Yên Mỹ

75

30/6/21

BN16528

V.T. Quyết

1993

Đông Bạn

Cẩm Ninh

Ân Thi

74

30/6/21

BN16529

N.V. Khi

1977

Thôn 3

Hạ Lễ

Ân Thi

73

30/6/21

BN16530

H.T. Hường

1990

Cù Tu

Xuân Trúc

Ân Thi

72

30/6/21

BN16531

Đ.Đ. Long

1979

Đỗ Xuyên

H.H.Thám

Ân Thi

71

30/6/21

BN16532

N.V. Hùng

1981

An Đỗ

Bắc Sơn

Ân Thi

70

30/6/21

BN16533

L.T. Lự

1989

Lan Đình

Nhuế Dương

Khoái Châu

69

30/6/21

BN16534

L.Q. Đạo

1989

Hồng Quang

Tân Châu

Khoái Châu

68

30/6/21

BN16535

T.Đ.Quế

1996

Kiên Thành

Châu Quỳ

Gia Lâm

67

30/6/21

BN16864

N.Đ.Bảy

1976

Cao Trai

Vân Du

Ân Thi

66

30/6/21

BN16865

N.V.Giỏi

1987

Mỹ xá

Việt Cường

Yên Mỹ

65

30/6/21

BN16866

B.T.Chang

1992

Bắc Kênh Cầu

Đồng Than

Yên Mỹ

64

30/6/21

BN16867

N.T.Vĩnh

2004

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

63

30/6/21

BN16868

H.T.Canh

1985

Long Vỹ

Thanh Long

Yên Mỹ

62

30/6/21

BN16869

N.T.Nguyệt

1985

Cốc Phong

Chí Tân

Khoái Châu

61

30/6/21

BN17093

Đ.X.Đăng

1991

Long Vỹ

Thanh Long

Yên Mỹ

60

30/6/21

BN17095

N.T.Diễn

1986

Long Vỹ

Thanh Long

Yên Mỹ

59

30/6/21

BN17096

V.T.Thảo

1990

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

58

30/6/21

BN17097

Đ.T.Hiếu

1933

Vân Ngoại

Hồng Tiến

Khoái Châu

57

30/6/21

BN17098

Đ.T.B.Ngọc

1972

 

Nghĩa Hiệp

Yên Mỹ

56

29/6/21

BN16156

P.V.Thông

1980

Điềm Tây

Minh Phượng

Tiên Lữ

55

29/6/21

BN16157

B.T.Hoa

1985

Điềm Tây

Minh Phượng

Tiên Lữ

54

29/6/21

BN16158

P.V.Tuấn

1986

An Xá

An Viên

Tiên Lữ

53

29/6/21

BN16159

T.T.B.Phương

1992

An Xá

An Viên

Tiên Lữ

52

29/6/21

BN16160

P.K.Ngân

2020

An Xá

An Viên

Tiên Lữ

51

29/6/21

BN16161

A.T.Nga

1987

Quế Lâm

Minh Hoàng

Phù Cừ

50

29/6/21

BN16162

N.V.Thạo

1985

Bình Đôi

Vũ Xá

Kim Động

49

29/6/21

BN16163

P.N.Anh

1986

Vân Ngoại

Hồng Tiến

Khoái Châu

48

29/6/21

BN16164

H.T.Cành

1980

Long Vỹ

Thanh Long

Yên Mỹ

47

29/6/21

BN16167

N.T.L.Chi

2005

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

46

29/6/21

BN16168

N.V.Điệp

1979

Hạ

Trung Hưng

Yên Mỹ

45

29/6/21

BN16169

N.T.Hưng

1954

Thụy Trang

Trung Hưng

Yên Mỹ

44

29/6/21

BN16170

C.V.Phong

2012

Thụy Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

43

29/6/21

BN16171

N.Đ.Hoàng

2002

Thụy Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

42

29/6/21

BN16271

P.V.Nhị

1990

Nghĩa Giang

Toàn Thắng

Kim Động

41

28/6/21

BN15919

N.T.Hương

1980

Nguyễn Xá

Trung Hòa

Yên Mỹ

40

28/6/21

BN15920

Đ.N.Hà

1983

Bình Đôi

Vũ Xá

Kim Động

39

27/6/21

BN15330

N.C.Định

2002

Thuỵ Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

38

27/6/21

BN15331

N.C.Trường

1984

Thuỵ Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

37

27/6/21

BN15332

Đ.H.Tiến

2005

Thuỵ Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

36

27/6/21

BN15333

Đ.T.Thuần

1965

Trai Trang

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

35

27/6/21

BN15450

N.T.Phương

1979

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

34

27/6/21

BN15452

D.V.Tuệ

1978

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

33

27/6/21

BN15454

N.T.Chúc

1963

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

32

27/6/21

BN15457

N.D.Khánh

2009

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

31

27/6/21

BN15459

N.T.K.Dung

1981

Nghĩa Trang

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

30

27/6/21

BN15461

P.T.K.Hà

1979

Nghĩa Trang

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

29

27/6/21

BN15464

N.V.Thắng

1962

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

28

26/6/21

BN15135

N.T.Dung

1970

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

27

26/6/21

BN15136

L.H.Nam

1986

Thọ Bình

Tân Dân

Khoái Châu

26

26/6/21

BN15137

N.V.Hiếu

2004

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

25

26/6/21

BN15138

N.V.Đông

1985

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

24

26/6/21

BN15139

N.T.My

2013

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

23

26/6/21

BN15141

D.T.Ánh

2010

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

22

26/6/21

BN15142

Đ.T.Sen

1977

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

21

26/6/21

BN15143

N.V.Vị

1976

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

20

26/6/21

BN15144

Đ.H.Trang

2012

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

19

26/6/21

BN15145

N.B.Tuấn

1986

Trai Trang

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

18

26/6/21

BN15146

N.V.Tú

1986

An Cảnh

Hàm Tử

Khoái Châu

17

26/6/21

BN15326

A.T.K.Chi

1985

Bình Đôi

Vũ Xá

Kim Động

16

26/6/21

BN15327

P.V.Danh

1995

Mão Xuyên

Nguyễn Trãi

Ân Thi

15

26/6/21

BN15328

Đ.T.Mai

1982

Cảnh Lâm

Tân Việt

Yên Mỹ

14

26/6/21

BN15329

N.C.Lượng

1998

Thuỵ Lân

Thanh Long

Yên Mỹ

13

25/6/21

BN14346

D.T.Hưng

1987

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

12

25/6/21

BN14347

D.V.Tụy

1972

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

11

25/6/21

BN14348

N.V.Liên

1962

Ông Tố

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

10

24/6/21

BN13992

Đ.T.Vy

2003

Đỗ Xá

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

9

24/6/21

BN13993

N.Đ.Khoa

1977

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

8

23/6/21

BN13785

V.T.Tâm

1936

Nghĩa Trang

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

7

23/6/21

BN13786

P.H.Anh

2012

Nghĩa Trang

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

6

23/6/21

BN13787

N.T.Q.Anh

2009

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

5

23/6/21

BN13788

N.V.Bốn

1989

Mỹ Xá

Việt Cường

Yên Mỹ

4

22/6/21

BN13632

Đ.T.Thơm

1987

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

3

22/6/21

BN13633

P.T.Hòa

1972

Cầu Lá

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

2

21/6/21

BN13376

T.M.Tiến

1991

Đạo Khê

Trung Hưng

Yên Mỹ

1

21/6/21

BN13377

P.H.Liên

2003

Nghĩa Trang

TT. Yên Mỹ

Yên Mỹ

 
 

 

CẬP NHẬT VÙNG DỊCH COVID-19 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TỈNH
Tính đến
14h00 ngày 03/7/2021

TỈNH HƯNG YÊN

1. Huyện Yên Mỹ

Cách ly theo chỉ thị 16 huyện Yên Mỹ từ 0h ngày 27/6/2021

Thị Trấn Yên Mỹ, phong tỏa từ ngày 22/06/2021

Xã Trung Hưng, phong tỏa từ ngày 22/06/2021

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên,Yên Mỹcó ca dương tính từ ngày 25/6/2021

Phòng khám đa khoa Việt Pháp II, Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Phong tỏa từ 10h ngày 21/6/2021

1 phần thôn Yến Đô, Xã Tân Việt phong tỏa từ ngày 22/6/2021

1 phần thôn Thụy Lân, Xã Thanh Long, Phong tỏa từ ngày 21/6/2021

thôn Mỹ Xá, Xã Việt Cường, Phong tỏa từ ngày 23/6/2021

Thôn Hào Xuyên, Xã Tân Lập, Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

Xóm Vườn Lò, thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Phong tỏa từ 9h ngày 28/6/2021

Thôn Long Vỹ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, Phong tỏa từ 18h ngày 30/6/2021 (QĐ 2029/QĐ-UBND)

Xóm Mới, thôn Từ Tây, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021 (QĐ 2027/QĐ-UBND)

Thôn Bắc Kênh Cầu, xã Đông Than, huyện Yên Mỹ, Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Phong tỏa một phấn thông Nhân Lý, xã Thanh Long, Yên Mỹ, từ 12h00, ngày 02/7/2021.

Phong tỏa phân xưởng May của Công ty TNHH May mặc Châu Á (Đ/c xã Tân Lập, Yên Mỹ), từ 03/7/2021.

2. Mỹ Hào

Giãn cách theo chỉ thị 15 các Xã,Phường: Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên, Hưng Long từ 12h ngày 25/6/2021

Công ty TNHH giầy Ngọc Tề, khu công nghiệp Phố Nối B, Phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Phong tỏa từ ngày 27/6/2021

3. Huyện Ân Thi

Thôn Mão Xuyên,Nguyễn Trãi,Ân Thi,  Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

Thôn Lưu Xá,Hồ Tùng Mậu,Ân Thi,  Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

Thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, Phong tỏa từ 19h00 ngày 2/7/2021 (QĐ1881/QĐ-UBND ngày 2/7/2021)

Thôn Đông Bạn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, Phong tỏa từ 12h00 ngày 30/6/2021

Thôn 3, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, Phong tỏa từ 12h00 ngày 30/6/2021

Thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Phong tỏa từ 12h00 ngày 30/6/2021

Một phần xóm Đình, thôn Cao Trai, xã Vân Du, huyện Ân Thi, Phong tỏa từ 12h00 ngày 30/6/2021

Thôn Đỗ Xuyên, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, Phong tỏa từ 12h00 ngày 30/6/2021

4. Huyện Kim Động

Phong tỏa Thôn Bình Đôi,Xã Vũ Xá,Kim Động, từ ngày 26/6/2021

Phong tỏa Khu dân cư thuộc Thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Độngtừ ngày 29/6/2021

Giãn cách Thôn Cộng Vũ và thôn cao Xá,Xã Vũ Xá,Kim Động,từ 17 giờ ngày 28/6

Giãn cách theo chỉ thị 15 toàn Thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng (trừ khu vực phong tỏa) từ ngày 29/6/2021

5. Huyện Khoái Châu

Cách ly xã hội toàn bộ xã theo chỉ thị 16, xã An Cảnh,Khoái Châutừ ngày 26/6/2021

Đội 4, Thọ Bình,Tân Dân,Khoái Châu,Phong tỏa từ ngày 25/6/2021

Đội 9, thôn An Cảnh, xã An Cảnh, Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

Thôn Lan Đình, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Phong tỏa từ 3h  ngày 30/6/2021

Xóm Minh Khai, thôn Hồng Quang, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, Phong tỏa từ 7h00 ngày 30/6/2021

1 phần xóm Thí, thôn Cốc Phong, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, Phong tỏa từ 7h00 ngày 30/6/2021

6. Huyện Tiên Lữ

Giãn cách xã hội huyện Tiên Lữ từ 6h00 ngày 29/6/2021 (theo QĐ 1150/QĐ-UBND huyện Tiên Lữ ngày 29/6/2021)

Thôn Điềm Tây, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, phong tỏa từ 17h ngày 28/6/2021

Xã An Viên, huyện Tiên Lữ, phong tỏa từ 0h00 ngày 29/6/2021 (QĐ 1120/QĐ-UBND ngày 28/6 của UBND huyện TL)

Phong tỏa tạm thời Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ để điều tra dịch tễ theo CV 1373/UBND-KGVX của UBND tỉnh Hưng Yên

Hạt giao thông và môi trường huyện Tiên Lữ, đ/c: thôn Dị Chế, xã Dị Chế, phong tỏa từ 0h ngày 29/6/2021

7. Huyện Phù Cừ

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Kính, thuộc thôn 6 thôn Quế Lâm, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, phong tỏa 23h ngày 28/6/2021

Tin mới nhất

Cập nhật ca mắc Covid 19 tại Hưng Yên đến ngày 21/7/2021(21/07/2021 9:38 CH)

Tổng kết hội thi “Tự hào ngành y”(20/07/2021 8:30 SA)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng kiểm tra Cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh(20/07/2021 8:28 SA)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về công tác...(11/07/2021 8:39 SA)

Ban hành mức giá tạm thời dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập...(02/07/2021 10:28 SA)

Từ 0h ngày 30.6.2021, Hưng Yên dừng mọi hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh; xe taxi, xe hợp...(30/06/2021 10:15 SA)

Hưng Yên: Phong tỏa Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ vì có 2 cán bộ dương tính (29/06/2021 10:28 SA)

Hưng Yên 27/6: Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(27/06/2021 3:06 CH)

°
697 người đang online