Hướng dẫn người từ các tỉnh, thành khác về tỉnh và Cập nhập vùng dịch Covid - 19 toàn quốc

Đăng ngày 31 - 08 - 2021
100%

Thông báo số 283/TB-UBND và Công văn số 1701/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

 

1. Công văn số 1701/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, Tổ phòng, chống dịch cơ sở  đẩy mạnh tuyên truyền vận động các gia đình có người thân tại các địa phương đang thực hiện cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thực hiện nghiêm tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạm thời không về tỉnh lúc này.

Trường hợp phát hiện người từ địa phương đang thực hiện cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (bao gồm cả thành phố Hà Nội) về tỉnh sau 0h00 ngày 04/8/2021 phải thực hiện ngay việc cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 03 lần tự trả phí cách ly và phí xét nghiệm (trường hợp người thuộc hộ nghèo hoặc người bị mất việc làm do tỉnh hỗ trợ trả), sau đó tự cách ly tại nhà 07 ngày.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp huyện rà soát, lập sơ đồ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện lập sơ đồ các chốt cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát 100% người ra, vào tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước 16h00 ngày 03/8/2021.

- UBND cấp huyện chỉ đạo rà soát, thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã trên các tuyến đường nhánh, đường gom, đường dân sinh ra, vào tỉnh, nối địa phương với thành phố Hà Nội, ngã rẽ từ Quốc lộ 5A vào địa bàn tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào (trừ các điểm đã thiết lập chốt cấp tỉnh); gửi Công an tỉnh trước 9h00 ngày 03/8/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Công an tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo tăng cường lực lượng các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về việc kiểm soát người ra, vào địa bàn, tuyệt đối không để bỏ sót, lọt các đối tượng nguy cơ, làm lây lan dịch.

- Sở Y tế chỉ đạo tăng cường lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; cấp phát trang phục bảo hộ, găng tay y tế, thiết bị y tế cần thiết và thực hiện test nhanh định kỳ 01 tuần/lần cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch theo đề nghị của Công an tỉnh.

2. Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau cuộc họp, UBND tỉnh ra Thông báo số 283/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp như sau:

Nhằm tiếp tục kiểm soát tình hình dịch thực hiện thành công“mục tiêu kép”, trong đó bảo đảm an toàn, sức khỏe và tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm lời kêu gọi ngày 29/7/2021 của đồng chí Tổng Bí thư; Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị; Điện ngày 21/7/2021 Thường trực Ban Bí thư; Nghi quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ; Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 và các văn bản chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo số 279/TB-UBND ngày 23/7/2021, các Công văn: Số 1608/UBND-KGVX ngày 24/7/2021, số 1617/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 và các văn bản liên quan khác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Từ 0h00 ngày 02/8/2021: Không tiếp nhận người từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg vào tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021; trừ trường hợp đặc biệt phải được Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện cho phép nhưng phải đảm bảo một trong 02 điều kiện sau: (1) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu hoặc (2) giấy chứng nhận tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 và kết quả test nhanh âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát (đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg) trước 0h00 ngày 02/8/2021 về tỉnh Hưng Yên: Được tiếp nhận nếu chứng minh được điểm đến trong tỉnh và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp test nhanh hoặc phương pháp RT-PCR) hoặc xác nhận đã được tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Yêu cầu Công an tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh thưc hiện nghiêm nội dung trên.

- Chốt kiểm soát phòng, chống dịch: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp huyện rà soát, lập sơ đồ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện lập sơ đồ các chốt cấp huyện, cấp xã trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát 100% người ra, vào tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 03/8/2021.

 Công an tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các lực lượng, các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về việc kiểm soát người ra, vào địa bàn, tuyệt đối không để bỏ sót, lọt các đối tượng nguy cơ, làm lây lan dịch.

- Kiểm soát di biến động dân cư: UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, Tổ phòng, chống dịch cơ sở tiếp tục kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư trên địa bàn, kịp thời phát hiện các đối tượng nguy cơ và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền vận động các gia đình có người thân tại các địa phương đang thực hiện cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thưc hiện nghiêm tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạm thời không về tỉnh lúc này.

Một số Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch của UBND tỉnh Hưng Yên:

1. Công văn số 1701/UBND-KGVX

2. Thông báo Kết luận số 283/TB-UBND

3Công văn số 1617/UBND-KGVX.

4. Công văn số 1608/UBND-KGVX

5. Công điện số 1488/CĐ-CTUBND ngày 11/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch

9. Công văn số 1290/UBND-KGVX ngày 18/6/2021 về Tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

10Cập nhập vùng dịch trên toàn quốc

 

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày 28/9/2021...(28/10/2021 7:54 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 28/9/2021...(28/09/2021 7:56 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 27/9/2021...(27/09/2021 7:51 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày 27/9/2021...(27/09/2021 7:52 CH)

Sáng 27/9: Có 527.926 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi; Số ca F0 nặng đang thở máy ở TP HCM giảm(27/09/2021 3:49 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 26/9/2021...(26/09/2021 7:49 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày 26/9/2021...(26/09/2021 7:48 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 25/9/2021...(25/09/2021 7:47 CH)

°
729 người đang online