Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp

Đăng ngày 08 - 03 - 2021
100%

Ngày 5.3.2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 435/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp. Nội dung công văn như sau:

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn gốc, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch vẫn rất cao, đặc biệt là tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (viết tắt là doanh nghiệp) và các khu công nghiệp.


Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐ ngày 27.5.2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động (viết tắt là Quyết định 2194), UBND tỉnh yêu cầu:


Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.


UBND huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là UBND cấp huyện) chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn quản lý.


Thời gian tập huấn hoàn thành trước ngày 5.4.2021; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.


Sở Y tế xây dựng tài liệu, cử giảng viên để tập huấn đầy đủ các nội dung tại Quyết định 2194 cho các thành phần liên quan của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có trách nhiệm cử cán bộ phụ trách công tác phòng, chống dịch và nhân viên y tế tham gia tập huấn; tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, công nhân của doanh nghiệp.


Doanh nghiệp có trách nhiệm thành lập, kiện toàn tổ chức phòng, chống dịch (Ban Chỉ đạo tổ công tác/người phụ trách phòng, chống dịch Covid-19) tại doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch theo Quyết định 2194; định kỳ thực hiện đánh giá nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và triển khai các biện pháp giảm thiểu nguy cơ, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng triển khai truy vết nhanh, triệt để các trường hợp nguy cơ (nếu có) tại doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ người lao động và chuyên gia nhập cảnh về doanh nghiệp làm việc; Yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện ký cam kết triển khai công tác phòng, chống dịch với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp), với UBND cấp huyện (đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp); người lao động ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với chủ doanh nghiệp.


Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện, Sở Y tế hướng dẫn đầy đủ các nội dung truyền thông phòng, chống dịch (gồm cả khai báo y tế, cài đặt Bluezone...) tại doanh nghiệp theo phạm vi quản lý; hướng dẫn tăng cường tần suất truyền thông bằng nhiều hình thức (pano, áp phích, tờ rơi, hệ thống truyền thanh nội bộ...) để người lao động nâng cao nhận thức, thực hành hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.


Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp vận tải), người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện phòng, chống dịch theo Công văn số 898/BYT-MT ngày 7.2.2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa.


Doanh nghiệp có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, tự tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại đơn vị theo Quyết định 2194; kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục các nguy cơ...

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến “Chủ động ứng phó và xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp”(12/05/2021 2:35 CH)

Bộ trưởng Bộ Y tế: Mỗi cá nhân, tập thể ngành Y tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến...(12/05/2021 2:27 CH)

Triển khai cách ly tập trung công dân tại Cơ sở cách ly tập trung số 5 tỉnh Hưng Yên(11/05/2021 9:21 SA)

Yên Mỹ: Phản ứng nhanh trong phòng, chống dịch Covid – 19(10/05/2021 9:18 SA)

Hưng Yên: Giãn cách xã hội đối với 5 xã của huyện Khoái Châu và toàn thị xã Mỹ Hào(10/05/2021 9:16 SA)

Phun khử khuẩn toàn thành phố Hưng Yên để phòng, chống dịch Covid-19(10/05/2021 9:11 SA)

Giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị xã Mỹ Hào(08/05/2021 10:23 SA)

Phù Cừ: Tìm người liên quan đến trường hợp F0 ở tỉnh Hải Dương(08/05/2021 10:20 SA)

°
334 người đang online