Sở Y tế Hưng Yên hướng dẫn thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 18 - 10 - 2021
100%

Ngày 17/10/2021 Sở Y tế Hưng Yên có công văn số 2352/SYT- NV hướng dẫn UBND các huyện/thành phố/thị xã và các đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Công bố Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Y tế(01/11/2021 10:51 SA)

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Y tế(23/08/2021 4:49 CH)

Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 07/8/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...(09/08/2021 2:20 CH)

Công điện số 1155/CĐ-BYT ngày 06/8/2021 Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19(06/08/2021 2:30 CH)

Đường dây nóng các đơn vị thuộc ngành y tế tỉnh Hưng Yên(06/08/2021 2:12 CH)

Lời hiệu triệu phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.(19/05/2021 2:54 CH)

Công điện số 668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 tăng cường công tác bảo đảm y tế, Phòng chống dịch phục vụ...(16/05/2021 3:13 CH)

Công văn số 3279/SYT-NVD ngày 21/02/2021 về mua hồ sơ mời thầu thuốc, vắc xin năm 2021(22/02/2021 10:03 SA)

°
828 người đang online