Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày 15/10/2021 cụ thể như sau:

Đăng ngày 15 - 10 - 2021
100%

Số ca mắc mới: 00

Tổng số ca mắc từ đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4/2021 là 297 ca.
- Số ca đang điều trị: 03
- Số ca khỏi, ra viện: 293
- Số tử vong: 01 (BN 14348, ghi nhận ngày 24/6/2021, tử vong ngày 14/8/2021)

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(26/11/2021 11:02 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(26/11/2021 11:00 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(25/11/2021 10:10 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(25/11/2021 10:08 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(24/11/2021 10:07 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(24/11/2021 10:06 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(23/11/2021 10:04 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(23/11/2021 8:15 CH)

°
876 người đang online