Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày 09/10/2021 cụ thể như sau:

Đăng ngày 09 - 10 - 2021
100%

Số ca mắc mới: 00

Tổng số ca mắc từ đợt dịch thứ 4 từ ngày 29/4/2021 là 297 ca.
- Số ca đang điều trị: 06
- Số ca khỏi, ra viện: 290
- Số tử vong: 01 (BN 14348, ghi nhận ngày 24/6/2021, tử vong ngày 14/8/2021)

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(18/10/2021 2:52 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(17/10/2021 7:21 CH)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(17/10/2021 7:21 CH)

Hưng Yên ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch Covid-19(17/10/2021 7:31 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(16/10/2021 7:01 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(16/10/2021 6:52 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 06 giờ ngày...(15/10/2021 6:49 SA)

Báo cáo tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu dịch đến 18 giờ ngày...(15/10/2021 6:51 SA)

°
329 người đang online