BC Kết quả phúc tra tại Trung tâm KSBT năm 2020

Đăng ngày 31 - 12 - 2020
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  BC số liệu, kinh phí vật tư từ nguồn tài trợ, viện trợ, cho công tác phòng chống dịch Covid 19(29/01/2021 10:36 SA)

  Báo cáo việc đấu thầu, mua sắm liên danh liên kết lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt(13/01/2021 10:19 SA)

  Báo cáo việc mua sắm liên danh, liên kết hệ thống phẫu thuật chính xác và chuẩn đoán hình ảnh(25/12/2020 10:31 SA)

  Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành y tế năm 2020(24/12/2020 10:08 SA)

  Phê duyệt Đề cương nghiên cứu khoa học cấp ngành Y tế năm 2020(25/06/2020 10:01 SA)

  Hội nghị trực tuyến: "Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở"(07/07/2018 7:14 CH)

  Sở Y tế Hưng Yên tham gia hưởng ứng “Tháng hành động vệ sinh môi trường”(06/06/2018 7:50 SA)

  Hưởng ứng ngày Tăng huyết áp thế giới (17/5) năm 2018, (17/05/2018 8:14 CH)

  °
  352 người đang online