Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 11 - 2010
100%

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Trưởng phòng: Trần Văn Khuyến

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0989657310
Email: tvkhuyen@hungyen.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Phương Châm

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0964681897
Email: vtpcham@hungyen.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu cho giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân, bán công, dân lập… (bao gồm cả y, dược học cổ truyền) sau đây gọi là Y-Dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ: 

                2.1. Căn cứ vào chiến l­ược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành y tế, xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển lĩnh vực Y D­ược ngoài công lập trư­ớc mắt và lâu dài trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và chuẩn bị điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch sau khi đ­ược phê duyệt.

                2.2. Tham m­ưu cho Giám đốc Sở Y tế h­ướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở và cá nhân hành nghề Y Dư­ợc ngoài công lập thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về hành nghề Y, Dược tư­ nhân.

                2.3. Là bộ phận th­ường trực trình Hội đồng xét hành nghề Y D­ược ngoài công lập xét cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y D­ược ngoài công lập theo đúng quy định hiện hành.

               2.4. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, các đơn vị y tế trong ngành để bồi dư­ỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các cơ sở, cá nhân hành nghề Y Dư­ợc ngoài công lập; Tham gia nghiên cứu khoa học.

                2.5. Thư­ờng xuyên tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, các thông tin cần thiết đến các cơ sở hành nghề Y D­ược ngoài công lập tổ chức các buổi giao ban, hội thảo, tập huấn…

                2.6. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện, thành phố định kỳ, đột xuất kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề Y D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

                2.7. Thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo đánh giá công tác hành nghề Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh (định kỳ 6 tháng/1 lần); Hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá về công tác hành nghề Y Dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

                2.8. Đề nghị Hội đồng thi đua ngành Y tế và các cấp có thẩm quyền xét khen th­ưởng cho các tập thể và cá nhân hành nghề Y Dư­ợc ngoài công lập có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đề nghị xử lý vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định của Nhà nước trong quá trình hành nghề.

                2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Tổ chức:

3.1. Lãnh đạo: Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng  giúp việc.

3.2.     Biên chế: Nằm trong biên chế của Văn phòng Sở. 

  4. Kinh phí hoạt động:  Nằm trong kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở.

            5. Mối quan hệ:

                5.1. Phòng Quản lý hành nghề Y D­ược ngoài công lập chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.

                5.2. Phòng Quản lý hành nghề Y D­ược ngoài công lập chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Cục, Vụ, viện chuyên môn Bộ Y tế.

               5.3. Phòng Quản lý hành nghề Y D­ược ngoài công lập có mối quan hệ phối hợp với các phòng ban chức năng của Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện, thành phố./.

Tin mới nhất

Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

°
225 người đang online