Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 11 - 2010
100%

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Trưởng phòng: Trịnh Xuân Đại
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0912032679
Email: txdai@hungyen.gov.vn

Chuyên viên: Lê Thị Quỳnh Mai

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 01642543639
Email: ltqmai@hungyen.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1 . Chức năng

Phòng Nghiệp vụ Dược có chức năng tham mưu cho giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn Nghiệp vụ Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của con người (sau đây gọi tắt là Mỹ phẩm) trên địa bàn tỉnh. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dược để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác Dược của tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2.3. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện những quy định về quản lý Dược, Mỹ phẩm và văcxin sinh phẩm y tế. Phối hợp, kiểm tra hành nghề Dược trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

2.4. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thực hiện những quy chế chuyên môn về Dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng và xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

2.5. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo dõi, giám sát hoạt động thông tin, quảng cáo, giới thiệu Thuốc và Mỹ phẩm. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

2.6. Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong ngành y tế.

2.7. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế trong việc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý Dược và Mỹ phẩm theo quy định của Pháp luật.

2.8. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác Dược theo qui định.

2.9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao. 

3. Tổ chức

3.1. Lãnh đạo: Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng giúp việc.

3.2. Biên chế: Nằm trong biên chế của Văn phòng Sở. 

4. Kinh phí hoạt động:

 Nằm trong kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở.

5. Mối quan hệ công tác:

5.1. Phòng Nghiệp vụ Dược chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế

5. 2. Phòng Nghiệp vụ Dược chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược và các vụ cục có liên quan).

5.3. Phòng Nghiệp vụ Dược  có mối quan hệ phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh./.

 

Tin mới nhất

Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:48 CH)

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

°
377 người đang online