Chức năng và nhiệm vụ của Sở Y tế

Đăng ngày 02 - 11 - 2004
100%

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh. Sở chịu lãnh đạo trực tiếp của UBND tỉnh và sự chỉ đạo về chyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. Sở có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: (0321) 3 863.658

Nhiệm vụ và quyền hạn

 • Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và định hướng phát triển của ngành để xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm về công tác y tế trong địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 • Thống nhất quản lý và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kỹ thuật y tế.
 • Tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh, phát hiện, quản lý các loại bệnh truyền nhiễm gây dịch. Tổ chức công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, giải quyết các di chứng vết thương chiến tranh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, khám và quản lý sức khoẻ…theo quy định của Bộ Y tế.
 • Thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực y tế.
 • Tổ chức đăng ký, quản lý, kiểm tra hành nghề y dược tư nhân, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện xã hội hoá công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
 • Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên, nghiên cứu khoa học và áp dụng vào thực tiễn khám và điều trị của ngành.

Tổ chức bộ máy

 • Giám đốc
 • Các Phó Giám đốc
 • Các Phòng chức năng: 
  • Phòng Tổ chức cán bộ.
  • Văn phòng Sở. 
  • Phòng Kế hoạch- Tài chính.
  • Thanh tra Sở.
  • Phòng Nghiệp vụ y.
  • Phòng Nghiệp vụ dược.
  • Phòng Quản lý hành nghề.
 • Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
  • Bệnh viện đa khoa.
  • Bệnh viện đa khoa Phố Nối.
  • Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.
  • Bệnh viện Tâm thần kinh.
  • Bệnh viện Y học cổ truyền.
  • Bệnh viện Mắt.
  • Bệnh viện Sản - Nhi.
  • Chi Cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.
  • Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 
  • Trung tâm Y tế dự phòng.
  • Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS.
  • Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 
  • Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm.
  • Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ. 
  • Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh.
  • Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên.
  • Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ.
  • Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ.
  • Trung tâm Y tế huyện Ân Thi.
  • Trung tâm Y tế huyện Kim Động.
  • Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu.
  • Trung tâm Y tế huyện Văn Giang.
  • Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm.
  • Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào.
  • Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ.

 

Tin mới nhất

Quyết định số 892/QĐ - UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,...(21/03/2017 7:26 CH)

°
1169 người đang online