Hưng Yên khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Y tế đón những “khách hàng” đầu tiên

Ngày 16/9, UBND tỉnh tổ chức khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Dự lễ khai trương có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 7.12.2018 của UBND tỉnh. Đây là tổ chức hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm có trụ sở tại Tòa nhà Bưu điện tỉnh, số 2 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. rung tâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính của 15 sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương. Trung tâm sẽ là đầu mối tập trung để thực hiện công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đôn đốc, theo dõi tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, cơ quan ngành dọc ở Trung ương và địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh thử trang thiết bị tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Phát biểu tại buổi khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thể hiện tư duy đổi mới, ý chí quyết tâm cải cách hành chính của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông của tỉnh; khắc phục những bất cập trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành của tỉnh thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan ngành dọc Trung ương tại tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền toàn diện chương trình về cải cách thủ tục hành chính; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cơ chế hoạt động của Trung tâm.  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phải nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ với phương châm “Chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn”, qua đó góp phần nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI).

Ngay trong buổi sáng khai trương, khu vực tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế đã tiếp đón những "khách hàng" đầu tiên đến làm các thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Anh - Giám đốc Sở Y tế đã gặp và hỏi về mức độ hài lòng đối với sự phục của chuyên viên Ngành Y tế.

Bà Nguyễn Thị Anh - Giám đốc Sở Y tế kiểm tra thái độ phục vụ của chuyên viên Ngành Y tế tại Trung tâm Hành chính công

Các biểu tượng thể hiện mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công

Văn phòng Sở Y tế