Hưng Yên: Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức cao trong 6 tháng đầu năm 2019

Theo thống kê từ Chi cục dân số tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số sinh của Hưng Yên là trên 6.500 trẻ, tỷ số giới tính khi sinh là 120 bé trai/100 bé gái, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 19,9% (tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước). Con số này cũng cao hơn nhiều so với mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn 6% vào năm 2020 trong mục tiêu chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao là Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ… Trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên chủ yếu ở những gia đình đã sinh con một bề là gái. Điều đáng quan tâm ở đây là những phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên chủ yếu tập trung ở những vùng có kinh tế phát triển, mức sống và trình độ dân trí cao, đặc biệt có cả cán bộ, đảng viên. Điều này dễ gây hiệu ứng không tốt về việc sinh con thứ 3 trở lên trong cộng đồng.

Hiện nay, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đang là thách thức lớn của ngành dân số. Và để thực hiện mục tiêu chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản của tỉnh và Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII yêu cầu, ngành dân số phải theo dõi chặt chẽ, đánh giá kỹ về chỉ tiêu mức sinh, đặc biệt là sinh con thứ 3 trở lên để có những giải pháp kịp thời.

Tin, ảnh: Đỗ Huế