Ngày 01/6/2017, Hưng Yên chưa áp dụng khung giá mới với các dịch vụ y tế nằm ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Từ 01/6/2017 thông tư số 02/2017/TT-BYT sẽ bắt đầu có hiệu lực. Thông tư này quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Áp dụng đối với người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế và người bệnh có bảo hiểm y tế nhưng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh nằm ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

    Từ 01/6/2017 thông tư số 02/2017/TT-BYT sẽ bắt đầu có hiệu lực. Thông tư này quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Áp dụng đối với người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế và người bệnh có bảo hiểm y tế nhưng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh nằm ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

          Tuy vậy, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng chính phủ về xem xét mức độ tác động của việc điều chỉnh khung giá mới tại các địa phương, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân 4% của năm 2017. Bộ Y tế dự kiến Hưng Yên sẽ thực hiện thông tư số 02/2017/TT-BYT vào tháng 10/2017 cùng với 14 địa phương khác. Đến tháng 8/2017, sẽ có 30 tỉnh thực hiện thông tư này và 18 tỉnh còn lại sẽ thực hiện vào tháng 12/2017.

           Tại Hưng Yên, thời điểm cụ thể áp dụng thông tư số 02/2017/TT-BYT do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Hết năm 2016, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh ta ước đạt 75,5%.

Thông tư số 02/2017/TT-BYT quy định khung giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế, bao gồm: Mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh kiểm tra sức khoẻ; dịch vụ ngày giường điều trị; dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm… Được biết, mức giá tối đa được quy định tại thông tư này cũng tương đương với giá đã ban hành cho nhóm bệnh nhân có BHYT theo các hạng bệnh viện. Ngoài ra một số thủ thuật, phẫu thuật cũng được điều chỉnh tăng giá khoảng 20- 30% so với mức giá hiện hành. Trong đó, có những dịch vụ có chi phí rất cao. Ví dụ với chụp PET/CT chi phí tối đa lên tới hơn 20 triệu đồng; chi phí PET/CT mô phỏng xạ trị gần 21 triệu đồng. Nếu người bệnh có BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán một phần theo quy định, sẽ bớt đi gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh, chi phí thanh toán này có thể lên tới 80%.

          Các mức giá này là tương đương giữa nhóm có BHYT và không có BHYT. Theo Bộ Y tế việc điều chỉnh giá cho nhóm đối tượng này để tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT trong chi trả chi phí cho bệnh viện, khuyến khích người chưa có thẻ BHYT tham gia BHYT.

Văn phòng Sở