Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1323/QĐ_SYT 31/10/2019 Phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung trong công ty TNHH chăm sóc sức khỏe Việt Pháp chi nhánh phòng khám đa khoa Việt Pháp II
1663/SYT-NVY 14/10/2019 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II của phòng khám đa khoa Việt Pháp II
1666/SYT-NVY 14/10/2019 Công bố đủ điều kiện tiêm chủng của Phòng tiêm chủng Thanh Nhàn
1656/PTN-YTHY 11/10/2019 Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ đk thực hiện khám sức khỏe của phòng khám đa khoa Thăng Long
1546/2019/DVDCT-YTHY 18/09/2019 Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt công trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
1496/PTN-YTHY 10/09/2019 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe của phòng khám đa khoa Việt Pháp II
1116/TB-SYT 20/08/2019 TB cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động
904/SYT-NVY 05/07/2019 TB cơ sở KCB đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe của Phòng khám đa khoa Việt Nhật
906/SYT-NVD 05/07/2019 Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
895/PTN-YTHY 02/07/2019 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe
873/TB-SYT 28/06/2019 Thu hồi giấy phép hoạt động, xóa tên trong danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe khám sức khỏe lái xe phòng khám đa khoa FV Clinic
843/QĐ-SYT 28/06/2019 Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
848/QĐ-SYT 28/06/2019 Phê duyệt danh mục kỹ thuật Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe Việt Pháp - Chi nhánh phòng khám đa khoa Việt Pháp II
865/SYT-QLHNYDTN 28/06/2019 Tiếp nhận thông báo đáp ứng GSP của phòng tiêm chủng dịch vụ Thanh Nhàn
835/SYT-NVY 24/06/2019 Tiếp nhận thông báo đáp ứng GSP của phòng tiêm chủng dịch vụ DR.ECO
1 2 3 4 5 6    
°
2477 người đang online