Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đăng ngày 15 - 08 - 2016
100%

Ngày 09 tháng 04 năm 2014 Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Theo đó, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT quy định việc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đảm bảo  7 nguyên tắc:

          - Một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.

          - Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo danh mục quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

          - Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý.

          - Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý.

          - Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

          - Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trừ những loại dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương.

          - Nếu có phát sinh, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Liên bộ giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết.

          Việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngànhvề an toàn thực phẩm đối với các cơ quan địa phương phải đảm bảo các nguyên tắc:

          - Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thì Sở Y tế chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân hoặc Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

          - Khi có đề nghị của cơ quan chủ trì về việc thanh tra, kiểm tra, cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ để tham gia thanh tra, kiểm tra.

          - Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành; định kỳ 6 tháng, hằng năm các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các sở, ngành được giao tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý hoặc phạm vi được giao thanh tra, kiểm tra về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

          - Việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin.

          Ngoài ra, thông tư liên ngành cũng quy định cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và quy trình xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2014. Thông tư thay thế và bãi bỏ các quy định tại: Thông tư liên tịch số 16/2005/TTLT-BYT-BCN; Thông tư liên tịch số 24/2005/TTLT/BYT-BTS; Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/BYT-BNN; Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT/BYT-BTM.

Tin mới nhất

Cán bộ Y tế nhặt được ví trả lại cho bệnh nhân(02/07/2018 3:09 CH)

Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện...(31/05/2018 10:29 SA)

Thăm và tặng quà bệnh nhân HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn(31/01/2018 10:25 SA)

Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung...(31/01/2018 10:21 SA)

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2017 (12/09/2017 8:19 SA)

Hội nghị triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết(12/08/2017 7:45 SA)

Thể lệ Cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn - Vạn điều hay” trên mạng năm 2017(24/07/2017 2:07 CH)

Trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân ngành Y tế...(14/07/2017 6:26 SA)

°
3277 người đang online