http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

xã Nhật Tân huyện Tiên Lữ nỗ lực giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 (13/12/2017)

Xã Nhật Tân - huyện Tiên Lữ luôn là một trong những địa bàn làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, các chỉ tiêu đề ra đều đạt được, trong đó phải kể đến trước tiên là tỷ lệ sinh con thứ 3...

Tăng cường quản lý hành nghề y dược ngoài công lập (26/05/2017)

Những năm qua, các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập được đầu tư, phát triển, tạo thành mạng lưới y tế rộng khắp, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn...

°
3263 người đang online